۱۳۸٤/۱/٢٦ :: ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ ::  نويسنده : نینا شاهرخی

به نام خدا

 

خبر گزاری کانال+ , پاریس(ریچارد میر) 1992

 

 

 

 

خبرگزاری کانال+ در پاریس یک کاربرد تجاری از روش عمل های میر از پانل های تماما سفید , جزئیات تماما یکپارچه سفید و شیشه است.در این نمونه بخش های استودیو های تولید کمپانی تجاری تلویزیونی کانال + در بال شرقی و فضاهای اداری در بال غربی جای گرفته اند و به سمت رود سن دید دارند.

نتیجه این طرح یک ساختمان تجاری جذاب است اما موضوعی قابل نمایش در مقایسه با موزه های میر برای مثال در بارسلون یا لوس آنجلس یا خانه های شخصی او نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 موضوع مطلب :


Nina Shahrokhi ©.Persian edition,Second published in Hamshahri newspaper Tehran April 2005
به نام خدا
 
طبيعت، اولين و بهترين...!
032298.jpg
خاويرجي. پيوز داراي مدرك دكتري معماري از مادريد است؛ مدرك فوق ليسانس خود را در طراحي بنا از دانشگاه كلمبيا گرفته، در طول تحصيل خود برنده بورس هاي تحصيلي مختلفي از آكادمي هنرهاي زيبا در رم، سالزبورگ و ...هم بوده است. پيوز از سال 1987 مشغول تدريس در رشته معماري دانشگاه پلي تكنيك مادريد و سوپرير تكنيكال اسكول مادريد و معماري سي.ان.يو است.
ماريا رزا سرورا نيز داراي مدرك دكتري معماري از دانشكده معماري سوپرير تكنيكال اسكول مادريد است. او نيز همانند پيوز در دوران تحصيل خود برنده بورسيه هاي تحصيلي بسياري شده است. از سال 2001 مشغول تدريس درس تركيب معماري در دانشكده معماري الكالا ست ضمن اينكه از سال 1988 تا 2002 نيز استاد معماري سي.اي.يو در مادريد بوده است. وي در سال 2004 به عنوان رئيس دانشكده معماري سوپرير تكنيكال اسكول برگزيده شد.
گروه سرورا و پيوز در سال 1979 پايه گذاري شد؛ پس از تاسيس اين گروه فعاليت هاي اين شركت به خلق بناهاي استثنايي و رمزگونه اختصاص پيدا كرد. اين گروه تاكنون به دليل فعاليت هاي حرفه اي خود برنده جايزه هاي بسياري شده است. پروژه هايي مانند: مسابقه طراحي ساختمان مجلس چين در مادريد اسپانيا، مسابقه طراحي بانك شهري اسپانيا در كاديز، مسابقه طراحي مركز فرهنگي اسلا مي در مادريد، مسابقه طراحي منطقه درماني بين المللي در شانگهاي و فستيوال ملي هنرهاي تصويري در كـاديز. سرورا و پيوز كتاب هاي منتشر شده و سخنراني هاي بسياري را نيز در كارنامه حرفه اي خود به ثبت رسانده اند.
در سال 1993 ماريا رزا سرورا و خاوير پيوز كارگاه آموزشي بين المللي بيونيك و معماري را در كوئنكا (اسپانيا) پايه گذاري كردند كه از آن زمان تا به حال پيشرفت هاي بسياري در زمينه آموزشي و پژوهشي در راستاي آموختن از طبيعت و تاثيرگذاري آن بر تفكرات، هنرها و معماري معاصر كرده است. از سال 1997 اين گروه فعاليت هاي حرفه اي خود را به بسط معماري تجديد و نظريات طراحي شهري كه از شــنـاخـت عميـق منـطـق قـوانيـن مـربـوط بـه انعطاف پذيري، قابليت سازگار شدن و صرفه جويي در انرژي موجود در تمام اجزاي طبيعت ناشي مي شود، اختصاص داده است.
در سال 1985 شركت شروع به اولين تجربه طـراحـي و سـاخـت سازه هاي پيچيده و پويا complex and dynamic كرد. در سال 1992 سرورا و پيوز فعاليت هاي پژوهشي خود را به سازه هاي بيولوژيكي در طبيعت و تاثير آن بر مهندسي سازه هاي مدرن و معماري اختصاص دادند. نتيجه اين تجربيات، كشف يك سازه جديد و مفهومي نوين براي ساخت و ساز بود: بيواستراكچر ... Bio-Structure
ثمره اين پژوهش ها دستيابي به يك مدل جديد و خارق العاده از فضاهاي عمومي بود كه ركورد ارتفاعي را تا 1228 متر افزايش مي داد. پس از ممكن شدن چنين ارتفاعي، بسط و گسترش مدل شهري جديد بـراي كلا نشهرها براساس اهداف پايدار و ارزش هاي انساني قرار گرفت.
ايده جديد و مدل معماري بيونيك گروه سرورا و پيوز تاثير بسياري بر مقامات بين المللي گذاشته است و خط سيري جديد در تجربه هاي نوين ايجاد كرده است. اين ايده با استقبال انجمن هاي آكادميك، حرفه اي و علمي بسياري در اروپا، آمريكا و آسيا بـراي بـروز و نمـايـش نظريات و نمونه هايشان مواجه شده است.
يك مشكل
بايد پذيرفت كه در ماهيت رشد شهري جهان سوم تجانس چنداني وجود ندارد و شايد اين امر با توجه به تـعــداد زيـاد و مـاهيـت متفـاوت كشورهاي درگير موضوع تعجب آوري نباشد، پايتخت ها از تجمعات كوچك جمعيتي با كمتر از 20 هزار نفر در منطقه اقيانوس آرام تا توده جمعيتي 16 ميليون نفري مكزيكوسيتي نوسان دارد، در عين حال نرخ رشد ساليانه آنها حدود 15 درصد با كاهش واقعي جمعيت در كشورهاي جنگ زده اي مانند كامبوج در تغيير بوده است. ريچارد كربي در كتاب خود به نام شـهرنشيني در چين به اين بحث پـرداخته است كه شهرهاي چيني اغلـب بـه طـرزي گستـرده تعـداد چشمگيري از بخش هاي همجوار را ضميمه نواحي اداري خود مي سازند تا كنترل نيازهاي ذخيره حياتي شهري همچون مخازن آب و كارخانه هاي توليد نيروي برق را تامين كند. در نـتيجـه بسياري از شهرهاي چين نـواحـي وسيـع روستـايي را در بر مـي گيـرند كه مردم ساكن در آنها چـندين مايل دور از شهر زندگي مي كنند، در عين حال كه رقم رسمي جمعيت شهر را افزايش مي دهند.
جمعيت جهان در سال 1990 حدود يك ميليارد و 250 ميليون نفر محاسبه شده بود. در سال 2000 اين جـمعيـت بـه 6 ميليـارد نفـر رشـد پيـدا كـرد. خوشبينانه ترين احتمال  براي سال 2050، بالغ بر 12 ميليارد نفر است. در طول 100 سال اخير؛ شهرها، برنامه ريزي و استراتژي هاي شهري خود را براساس مـتمركزسازي هاي با اهميت آسمانخراش ها و گستردگي مناطق مسكوني با جمعيتي متمركز تغيير داده اند. مرسوم شدن اين روند باعث از بين رفتن تصاعدي لا يه هاي نباتي زمين و اتلا ف نامعقول انرژي و تـاراج محيط زيسـت شده بود. 10ميليون نفر نمي توانند در جامعه اي كه براساس قوانين و ارتباطاتي براي 0/01 همان مقدار جمعيت برنامه ريزي شده است، زندگي كنند.
032295.jpg
ناتواني مدل هاي شهري
الگوهاي شهري كه در قرن بيستم استفاده مي شدند براي شانگهاي غيرقابل استفاده بودند و قادر به حل مشكلا ت ناشي از جمعيت زياد و رشد سريع آن نبودند. هرچند همان جمعيت نيز نشانه هايي از ناكارآمد بودن مدل هاي سنتي شهري را نشان مي داد. به نظر مي رسد، فلسفه شهري موجود براساس تجزيه نگران كننده يك حقيقت نگاشته شده است: ما بايد شعار كهنه اثرات حداقل محيط پيرامون را با شعار جديد نفوذ هرچه بيشتر محيط پيرامون، جايگزين كنيم...
بيو اكولوژي شهري: مدلسازي واقعي
بيونيك و بيو اكولوژي دو مفهوم سازنده از فلسفه شهري هستند؛ پذيرش بي چون و چراي رشد عمودي شهرها با منطق استفاده عاقلا نه از انرژي، با گسترش بدون مرز و ايجاد شهرهاي كوچكتر وابسته به هسته مركزي (ايجاد شهرهاي اقماري) مواجه شد.
مدل هاي موجود آسمانخراش ها به خاطر محدوديت هاي تكنولوژيك و طبيعت غيرانساني شان بسيار غيرموجه هستند. اين مدل ها نمي توانند پاسخ مناسبي براي بخش عمده گسترش عمودي شهرها باشند. از زمان ساخت بناي امپاير استيت در سال 1931 با ارتفاع 380 مـتـري اش تـا برج هاي امروزه پـتـرونـاس بـا 450متر ارتفاع، تنها توانسته ايم ارتفاع را 70 متر افزايش دهيم.
بعد از فلسفه بيولوژيك با شعار طبيعت، اولين و بهترين ، بيونيك در اواسط قرن بيستم در روسيه به عنوان شاخه اي از علم ساير علوم طبيعي و تـكنيـك هـاي مهندسي متولد شد. بيونيك قصد داشت يك نظام ارتباطي بين بيولوژي و تكنولوژي صنعتي باشد. موضوع آن مطالعه سازه ها و فرآيندهاي مـختلـف مـوجـود در پـديـده هـاي بـيـولـوژيك است تا فهم بهتر اين موضوعات باعث پيشرفت، گسترش و انساني كردن محيط مصنوع افراد بشر شود.
شهر عمودي، برج بيونيك
برج بيونيك اولين مدل موجود از سازه هاي شهري بيواكولوژيكال است كه بر مبناي شرايط و قواعد محيط هاي شهري و اجتماعي شهرهايي كه ساخته مي شوند پايه ريزي شده بود. نگاهي به فرم بنا، محدوديت هاي حداكثر را براي امكان رشد بنا با دانش امروزي نشان مي دهد.
هر شهري در دنيا، صرفنظر از سطح پيشرفت اجتماعي و اقتصادي اش، ساخت عمودي شهري را آغاز كرده است. ساخت و سازي كه ميزان رشد، ارتفاع و گسترشش با افق آينده شهر مورد نظر به شدت مربوط است.
بازگرداندن زمين به طبيعت
براساس الگوهاي رايج و قراردادي طراحي شـهري افقي و تراكم پايين يكهزار سكنه مي توانند در محدوده اي به مساحت 2 كيلومتر با نيازهاي ضروري كه براي زندگي شهري لا زم است زندگي كنند. از سوي ديگر، شهر عمودي برج بيونيك با گنجايش يكصد هزار سكنه تنها محدوده اي به شـعاع 0/5 كيلومتر را اشغال مي كند كه باعث برگرداندن زمين به طبيعت مي شود.
بلند، سبك و انعطاف پذير
شهر عمودي براساس مدل هاي طبيعي طراحي شده است؛ سبكي و استحكام استخوان هاي پرندگان، انعطاف پذيري ساختار سبزيجات و رشد براساس مدل طبيعي ساختار يك درخت و ريشه هاي پراكنده آن.
شهر عمودي بيونيك براي 2 مجموعه شهري بيواكولوژيك در نظر گرفته شده است كه يكي از آنها درون ديگري قرار دارد. مجموعه شهري اول رشد و گسترشي عمودي و ديگري افقي دارد. مورد اول يعني برج بيونيك، براي 12همسايگي عمودي كه ارتفاع هر يك به طور متوسط 89 متر است در نظر گرفته شده است. هر طبقه شامل 2گروه از ساختمان ها مي شود: داخلي و خارجي. هر دو نوع اين ساختمان ها گرد يك باغ عمودي بسيار وسيع قرار گرفته اند. مورد دوم يا پايه جزيره محدوده اي به قطر يكهزار متر است كه بناهايي با ارتفاع هاي متفاوت، باغ هاي وسيع، درياچه ها و فضاهاي ارتباطي در آن پراكنده شده اند. آينده نگري براي كاربري هاي آتي هر دو مجموعه بسيار متنوع و متعدد است: هتل ها، شـركـت ها و ادارات، مجموعه هاي مسكوني، تجاري، ورزشي، موقوفات فرهنگي فضاهاي بازي.
پژوهش در خصوص برج بيونيك از سال 92 توسط تيم علمي سرورا و پيوز آغاز شد كه نتيجه آن نشر يك نظريه جديد بيونيك بر مبناي قواعد ساختاري قطعات بـيـولوژيك قابل انعطاف و مستحكم بود. مدل ساختاري عمدتا از تحليل علمي تغييرات ساختاري كه در سبزيجات به وجود مي آيند الهام گرفته شده بود كه حد و مرز ارتفاعي معمول را به طرز قابل توجهي افزايش مي داد.
نظريه لا يه هاي ساختاري
نكته: طبيعت با تير و ستون ساخته نشده، بلكه با قوانين رشد برپا شده است. منطق ساخت طبيعت باعث صرفه جويي در انرژي؛ قابليت سازگار شدن و انعطاف پذير بودن مي شود.
سازه بيونيكي فركتال
با انتشار نام سازه بيونيكي فركتال، يك انقلا ب در رشد سازه و تكنولوژي مربوط به آن در دنياي علم ايجاد شد كه همچنان در حال گسترش و توسعه است و بر مبناي يك ايده ساده و معمولي قرار دارد؛ تقسيم كردن پيوسته سيستم هاي پيچيده فركتال به ريزترين اجزاي آن.
ساخت و سازهاي رايج معمولا  بر مبناي يك سيستم ساده قرار دارد: ستون، تير، كانال هاي تاسيساتي و ... اما طبيعت براساس توسعه پايداري از سيستم هاي پيچيده بنا شده است؛ سيستم هاي پويا و قوانين رشد.


موضوع مطلب :


به نام خدا

 

در سال 1960 كنزو تانگه يك طرح شهري شعاعي براي توكيو منتشر كرد. وسعت فوق العاده و خلاقانه طرحش موجي در موسسات معماري و طراحي شهري سراسر دنيا به وجود آورد. پلي به طول 30 كيلومتر  با ستون هاي متصل به هم به منظور كوتاه كردن مسير بندر توكيو كه مركز تجارت خليج را به منطقه چيبا پيوند مي داد، در نظر گرفته شده بود.

 

كنزو تانگه

ادارات، مدارس و موسسات عمومي در مجموعه هايي مرتفع نظام يافته بودند، مجموعه هايي كه مانند تيرهايي در هسته سازه ستون مانند معلق هستند. فضاهاي مسكوني زير بام هاي شيبدار كه ياد آور خانه هاي سنتي روستايي است خود را پنهان كرده اند.

محور قوي مركزي براي حل مشكلات تراكم شهر با يك سيستم قطعي و جدي روي بزرگراه هاي مستقيم و مونوريل ها قرار گرفته است. هرچند توجيه آن مورد سئوال بود اما پلان شاهكاري بود از بي پروايي حيرت انگيز طراح.

پيتر پوپهام در كتاب توكيو، شهري در انتهاي دنيا(1985) مي نويسد : خط آسمان جديد توكيو زيبا نيست اما يك واكنش زيبا و قابل اعتماد به شواهد وجود نيروست. اين تصوير جديد توكيو يك تصوير پوياست. تغييرات آن هرگز پايان نمي پذيرد و در حركت متغير در حال حركت اتمام ناپذيرش، گاهي بعضي خواسته هاي روند تغيير را با صداقت استواري براي همخوان شدن با كلمات صرف و خشك و خالي تحت الشعاع قرار مي دهد.

 

 

پوپهام معتقد است كه با تخصيص صحيح پول، جاه طلبي، ارتباطات و محدوديت هاي انعطاف پذير، خلق بناها همانگونه كه از حد نهايي بودجه نيرو انتظار مي رود حقيقتا غير قابل توقف است.

 

راه غير سواره رو يوري كاموم را از سمت شين باشي به سمت رينكاي فو كوتوشين  ادامه دهيد تا به ساخت و سازهاي جديد زمين بكر بندر توكيو برسيد. راه از كناره بندر  و زير بزرگراه غير همسطحي حركت مي كند. به محض عبور ترن از بالاي خط پشت بام بناها، پل رنگين كماني تماشايي ديده مي شود. ايستادن كنار آن در ساحل جلويي، آخرين طرح الحاقي كنزو تانگه به خط آسمان توكيوست. خبرگزاري هاي جديد   براي گروه فوجي – سانكي. بنا در خود تلويزيون فوجي و سازمان ارتباطي نيپون را جاي دا ه است. سازه 25 طبقه بعد از افتتاح پاسخگوي تشكيلات پيشرفته و گسترده تلويزيوني خواهد بود.

2 برج كه ادارات و استوديو ها را د رخود جاي داده اند، به وسيله شبكه اي از راهروهايي در آسمان به هم متصل شده اند. اين شبكه يك كره به قطر 32 متر را نيز نگه داشته است. كره شامل يك رستوران و محل ديد مي باشد.

درست جايي كه خطوط راه آهن به هم مي پيچيند تا به پل بپيوندند، حجم بزرگ مقياس بنا با 210 متر طول و 120 متر بلندي ظاهر مي شود. 2 برج بنا به 7 طبقه تقسيم شده اند. برج غربي شامل ادارات و دفاتر اصلي مي شود در حاليكه برج ديگر فضاي قرار گيري استوديو هاست. پاركينگ، يك سالن تئاتر، استوديو هاي بزرگتر و خدمات مربوطه در طبقه پايين قرار گرفته اند. برج ها بوسيله يك شبكه از راهرو هايي در آسمان كه كره اي به قطر 32 متر را حمل مي كند، به هم متصل شده اند.سازه Ramen  در طول نما به احساس طراحي هماهنگ كمك مي كند.

كره  با تيتانيوم پانل بندي شده است و شبكه اصلي با موزائيك هاي آلومينيوم و پانل هاي شيشه اي آبي تيره و پركننده هاي شفاف شيشه اي پوشيده شده است. بدنه آسانسور اصلي و ساير اجزا به طور برجسته شيشه كاري شده اند. هدف از اين كار آشكار كردن 24 ساعته بودن بنا از ديد ناظر بيرون است.

جريان داشتن اطلاعات و شبكه رسانه اي براي آينده در نما خود را به نمايش مي گذارد. گرچه اين بنا، بنايي ويژه و خصوصي است، اما دسترسي عمومي يك ملاحظه بسيار مهم در طراحي است. راهروهاي وسيع در آسمان همانند پياده روهايي كه ديد بسيار خوبي به بيرون دارند عمل مي كنند. بام قطعه اصلي يك باغ معلق خواهد بود با مناظري بديع از شبكه بالاسر و در طول بندر. به وسيله پلكان بزرگ غير محصوري كه طول برج شرقي را طي مي كند مي توان به باغ رسيد. از اين فضاي وسيع در آينده به عنوان محلي براي برگزاري مراسم استفاده خواهد شد و از روي پلكان نيز مي توان مراسم را دنبال كرد.

 

 موضوع مطلب :


۱۳۸٤/۱/٢٢ :: ٢:٠٤ ‎ب.ظ ::  نويسنده : نینا شاهرخی

به نام خدا

امروز سالروز درگذشت کوروش کبير است. روحش شاد و نامش تا ابد جاويد باد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع مطلب :


۱۳۸٤/۱/٢٢ :: ۱:٥۱ ‎ب.ظ ::  نويسنده : نینا شاهرخی

به نام خدا

 

 خانه ادوارد گوري، بندر يارموث(Yaremouth)، ماساچوست

 

 

ادوارد گوري استاد ترساندن هاي مرگبار، با طرفداراني حريص در امريكا و ساير كشورهاي دنيا، نويسنده و تصويرگري پركار است. او بيش از يك دهه است كه در بندر يارموث ماساچوست در روستاي كيپ كاد (Cape Cod) كه از سال 1638 قدمت دارد، زندگي كرده است. اولين سفيدپوستي كه در اين روستا خانه ساخته است يكي از زائران مي فلاور(Mayflower) بود و استفان هاپكينز نام داشت كه گفته شده است تنها امريكايي است كه در يكي از نمايشنامه هاي شكسپير از او ياد شده است: استفانوي خروشان.

اما اين سابقه تاريخي – ادبي چيزي نبود كه باعث مهاجرت آقاي گوري، بعد از سالها زندگي در شهر نيويورك به عنوان يك نخبه مبلغ ضد فرهنگي به بندر يارموث شده باشد. در هر حال گوري  با كينه اي اوليه ساكن اين روستا شد. اما هرگز آنجا را ترك نكرد. كلبه اي كه او در سال 1985 خريد در سال 1800 ساخته شده بود.

اگر شما ندانيد كه چه كسي در اين خانه زندگي مي كند، ظاهر بنا به شما خواهد فهماند كه صاحبخانه بايد فردي خارق العاده و خاص باشد. خانه رو به سمت روستايي سبز و دوست داشتني دارد. روستايي با خانه هايي پاكيزه و آراسته و سفيد با بوته هايي هرس شده. "  آراسته " و " هرس شده "، صفاتي هستند كه به سختي به خانه بي حريم خاكستري تخته پوش گوري و زمين اطرافش مي توان نسبت داد!

" در حال تخريب "، " پوسته پوسته " و " مندرس " به نظر مناسبتر مي آيند. خانه تداعي گر " پائيز ( ويا سقوط) خانه مرشد " نيز هست.

 

آقاي گوري مي گويد:" شعر گفتن به روشي متفاوت با آنچه ديگران گفته اند مي تواند سرگرمي خوبي باشد. "  او را مي توان مانند اشعارش با اين كلمات توصيف كرد: مرتبط با ارواح، شكارچي، مرگ و غول صفت. اما گوري به كارهايش اينگونه نگاه نمي كند . احساس او اين است:" زندگي اساسا هولناك است و شايد من در حال تلاش براي در دست گرفتن عناصر ناآرم آن باشم. ولي من همچنان سعي مي كنم در نوشته هايم نشان دهم كه زندگي بسيار پوچ و مزخرف(!) است، زندگي يك كمدي است."

 

خانه گوري به وسيله شخصي به نام كاپيتان هووس ساخته شده بود. هووس روزي  در دريا ناپديد شد. اين عينا سرنوشتي است كه بسياري از شخصيت هاي نوشته هاي گوري به آن دچار مي شوند؛ بچه هايي كه او آنها را براي هجو گويي و هزل مناسب مي داند.

با اين مقدمه بازديد كنندگان براي رويارويي با هرچيز غير منتظره اي در خانه گوري آمادگي دارند. آنها به وسيله گوري به سمت در پشتي راهنمايي مي شوند؛ پله هايي با چوبهايي شكننده و بوته هايي كه به طرز عجيبي رشد كرده اند در جلو خانه خودنمايي مي كنند.

آشپزخانه تنها اتاق قابل تحمل درخانه است! اين اتاق تماما سفيد است و ....

 

ادامه دارد

 موضوع مطلب :


۱۳۸٤/۱/٢۱ :: ٥:۱۱ ‎ب.ظ ::  نويسنده : نینا شاهرخی

به نام خدا

فرنک گری يکی از معمارانی است که شخصا به خاطر روحيه خاصش هميشه نسبت به کارهايش نيز حساس بوده ام.

( نوشته ای در مورد فيلم مستند يک ديوانگی سازنده در مورد فرنک گری)؛

(نوشته ای در مورد کتاب شهر و موسيقی نوشته جرمی گيلبرت رالف: نقد کارهای گری).

جملاتی از فرنک گری:

- به محض آنکه مقياس بنا و رابطه اش با سايت و کارفرما را درک می کنم، کار برايم واضح و واضحتر می شود؛ آنوقت است که شروع به اسکيس زدن می کنم.

اسكيس

 

 

 

 

 

 

 

 

- من عادت دارم كه بنشينم و در مورد شهرها خيالپردازی كنم؛ من اين كار را برای ساختن محيط پيرامونم نيز انجام می دهم. اين كاری است كه شما می توانيد تمام روز انجامش دهيد! من حافظه بصری بسيار خوبی دارم و از مجسم كردن اشياء لذت می برم. نقاشان برای من بسيار با اهميتند.

گري خيالپرداز!

 

 

 

 

 

 

 

 

- من فکر می کنم بيشترين مهارت من به عنوان يک معمار دست يافتن به همکاری دست و چشم است؛ من قادرم يک اسکيس را از مدل به بنا تبديل کنم.

فرنك گري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع مطلب :


۱۳۸٤/۱/۱٦ :: ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ ::  نويسنده : نینا شاهرخی

به نام خدا

ادوارد گوری (2000-1925)Gorey يكی از نقاشان و نويسندگان بسيار معروف امريكايی است. در نوشته های آينده توصيف خانه او ( در بندر يارموث ماساچوست) را از زبان اليزابت اسميت براون استين خواهيد خواند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع مطلب :


Nina Shahrokhi ©.Persian edition, First published in Hamshahri newspaper Tehran April 2005
به نام خدا

اين مجتمع بين المللي در سايت سيتي هال و ساختمان مجلس سابق در محدوده مارونوكي مركز محدوده اداري و مجاور به ساختمان تجاري گينزا قرار گرفته است. در سمت شرق خطوط راه آهن ژاپن قرار دارد كه مهمترين و عمده ترين سيستم حمل و نقل شهري است. 4 خط مترو و 2 ايستگاه قطار بسيار شلوغ به نام هاي ايستگاه توكيو و ياراكوچو كه در سمت شمال و جنوب قرار دارند، در محدوده سايت واقع شده اند كه موجب ايجاد رفت و آمد زيادي در محدوده بنا مي شوند، از عناصر شاخص سايت كاخ شاهنشاهي است.
رافائل وينولي معمار آرژانتيني بازار بين المللي توكيو، تحصيلا ت خود را در دانشگاه بوئنس آيرس به پايان برده است. از نمونه پروژه هاي او مي توان به كالج لمان نيويورك، سال 1994، فاز يك كالج جان جي در نيويورك، سال 1988، اشاره كرد. رافائل وينولي در سال 1995 از انجمن معماران آمريكا مدال افتخار دريافت كرد. از ديگر كارهاي وينولي كه در آسيا ساخته شده است، مجتمع فرهنگي تفريحي سامسونگ در سئول كره جنوبي است.
بازار بين المللي توكيو به مساحت زمين 7360 متر مربع و زير بناي۴۰۴۰۰ مترمربع، 1/65 بيليون دلا ر هزينه روي دست كارفرما گذاشت! طرح وينولي در سال 1989 در مسابقه اي كه به همين منظور ترتيب داده شده بود، برگزيده شد. اتمام پروژه تا سال 1996 به طول انجاميد و يك سال بعد افتتاح شد. اين بنا به سفارش حكومت ملي توكيو ساخته شده است.
بازار بين المللي توكيو به طور كلي از 2 نوع حجم تشكيل شده است: يك حجم آلي ارگانيك) با مقطعي شبيه چشم انسان، 4 حجم مكعب شكل با ابعاد متفاوت؛ دليل انتخاب چنين احجامي به وسيله معمار، شاخص كردن بنا و تبديل آن به الماني نمايشي و سمبليك بوده است. همانگونه كه برج ايفل تداعي گر پاريس و سالن اپراي سيدني معرف سيدني است، اين هال شيشه اي با ارتفاع 57/5 متري خود مخصوصا در شب با نورپردازي زيبا و ماهرانه اش) نمادي است از مسووليت پذيري و دوام، نمادي از كشور آفتاب تابان، ژاپن.
دليل ديگر تفاوت حجم  هال شيشه اي با احجام مكعبي، تفاوت عملكرد آنهاست. در واقع حجم هال شيشه اي تنها يك عملكرد ارتباطي دارد، درحالي كه بخش هاي فروشگاهها، آمفي تئاتر ها و... در احجام مكعبي واقع شده اند.
رافائل وينولي در ديگر كارهاي خود مانند مجتمع فرهنگي تفريحي سامسونگ در سئول نيز احجامي شبيه هال شيشه اي بازار بين المللي توكيو به كار برده است كه شايد اين خود به منزله اثر انگشت يا امضا معمار باشد! چيزي شبيه حركت هاي زيگزاگي بناهاي استرلينگ يا صفحات تخت تودرتو در دوره اي از كارهاي آيزنمن.
پله ها بين حجم هاي مكعبي شكل قرار گرفته اند و در واقع در آنها حل شده ا ند. تنها مفصل ارتباطي مكعب ها پلهها هستند. حجم هال شيشه اي به وسيله 3 پل با احجام مكعب شكل در ارتباط است. ضمن اينكه پلا ن طبقه اول پلا ني گسترده است و تمام احجام از طبقه زيرين با يكديگر ارتباط دارند. درون هال شيشه اي تنها رنگ هاي خنثي به چشم مي خورد، اما رامپي كه در كناره هال واقع شده به رنگ نارنجي در آمده تا فضا را از يكنواختي كه حاصل بكارگيري رنگ هاي خنثي است نجات دهد.
ايده هاي حجمي و فرمي اولين تفكرات وينولي در طراحي بنا بوده است؛ توجه به عنصر شاخص سايت يعني كاخ شاهنشاهي، كاملا  در طراحي بنا موثر بوده است. براي مثال از آنجا كه از كاخ شاهنشاهي رودخانه اي مي گذرد، معمار در سقف هال شيشه اي بنا جزئيات را طوري طراحي كرده است كه در شب به كمك نورپردازي هاي ماهرانه، بنا همانند يك قايق  پارويي معلق به نظر برسد! علا وه بر اين حجم بنا حجمي جهت دار است و اشاره آن به سمت كاخ شاهنشاهي است، ضمن اينكه احجام مكعبي شكل كه يكي پس از ديگري كوچك مي شوند ريتمي به وجود مي آورند كه ديدگان را به سوي عنصر شاخص سايت راهنمايي مي كند. توجه خاص به مكان قرارگيري بنا و موقعيت خاص كشور ژاپن و زلزله هاي هر روزه و مداوم از جانب معمار بسيار جالب توجه است. علا وه برنوع احجام انتخابي، استفاده از مصالح خاص نيز در بنا رعايت شده است.


موضوع مطلب :


۱۳۸٤/۱/٤ :: ۱:٠٦ ‎ق.ظ ::  نويسنده : نینا شاهرخی

به نام خدا

 

 

 

 

 

تام ماين به خاطر طراحی رستوران کيت مانتيلينی برنده جايزه پريتزکر شد. ماين به دو سبک مدرن و پست مدرن معماری می کند. رستوران مانتيلينی  با ۲۲۰ صندلی در کاليفرنيا، يکی از جديدترين کارهای او ست.

 

 

 

 

 

 

 

 

منزل مسکونی کرافورد نيز يکی ديگر از کارهای ماين است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع مطلب :


درباره وبلاگ
نینا شاهرخی

آرشيو وبلاگ
RSS Feed
قالب وبلاگ
گالری عکس
دریافت همین آهنگ