به نام خدا

خاطرم هست در درس مدیریت و تشکیلات کارگاهی، ۲ قانون مهم را خوانده بودیم:

۱- قانون مورفی

۲- قانون پارکینسون

قوانين مورفي توسط شخصي بنام كاپيـتـان ادوارد مورفي مهندس نيروي هوايي، در سـال 1949 پـا بـه عـرصه حضور گذاشت. وي هنگامي كه روي پروژه اي در نيـروي هـوايــي مشغول بررسي روند كار بود متوجه شد كه تراسفورماتور به صـورت نـادرسـتي سيم پيچي شده در مـورد تكنسين مربوطه چنين گفت:"اگر اين تكنسين راهي باشد تا بتواند كـارش را درسـت انـجـام ندهد، خود او راه را پيدا ميكند."

قـوانين مورفي اكنون افزون بر هـزاران قانون مي بـاشد كـه توسط افراد گوناگون در سراسر جهان گرد آمده و مـجـموعـه اي از قـوانـيـن حـاكـم بر زنـدگي هسـتند كـه اكثر آنها از بدبيني نشات گرفته و جنبه شوخي دارند امـا بسـياري از آنها نيز عينيت و واقعيت دارند.

 به برخی از این قوانین توجه کنید:

1- اگـر قـرار بـاشه كاري خراب بشه و درست پيش نره، حتما خراب مي شـه آن هـم در نامناسبترين زمان!
2- اگر احتمال داشته باشه چندين كار خراب بشه، آن كـاري كه بيشترين ضرر را خواهد زد درست پيش نخواهد رفت!
3- همه چيز در حال بدتر شدن است!
4- لبخند بزنيد فردا همه چيز بدتر و وخيمتر خواهد شد.
5-
احتمال آنكه يك شيء آسيب ببيند نسبت مستقيم دارد با ارزش آن!
6- هر کاري دو برابر آنچه فکرش را مي‌کني وقت مي برد. مگر اينکه آن کار ساده به نظر برسد که در آن صورت سه برابر وقت مي گيرد.  
7- 
در صورتي که شانس انجام درست يک کار پنجاه پنجاه باشد احتمال غلط انجام دادن آن نود درصد است.
 8- هر راه حلي مشكل جديدي پديد مي آورد!
9-
همه خوب ها تصاحب شده اند ، اگر تصاحب نشده باشند حتما دليلي دارد
10- هرگاه جسم بـا ارزشي از دست شما به زمين مي افتد به غير قابل دسترس ترين مكان ميرود (حلقه برليان يا داخل سطل زباله مي افتد و يا در چاه فاضلاب)!
11-
شما هر موقع دنبال چيزي مي گرديد هـميشه در آخـرين مـكاني كه آن را جستجو ميكنيد مي يابيدش!
12- هيچ اهميتـي ندارد كه شما به چه اندازه دنبال جنسي بگرديد به محض آنكه آن را خريديد آن را در مغازه اي ديگر ارزانتر خواهيد يافت!
13- همواره در خيابان در هنگام رانندگي ماشينها در لاين ديگر سريعتر حركت ميكنند!
14- زماني كه دستگاه معيوب خود را نزد تعميركار مي بريد كاملا بي عيب و درست كار خواهد كرد!
15- هر فردي راهي براي ثروتمند شدن در ذهنش دارد كه عملي نميباشد!
16- هر چيز خوب در زندگي يا غير قانوني است ويا غير اخلاقي و يا چاق كننده!!
17-
اگر چيزي را مقاوم در برابر حماقت احمق ها بسازي احمق باهوش تري پيدا مي شود و کارت را خراب مي کند
18- هيچ عمل نيكي بدون مجازات نخواهد ماند!!
19- هرگاه شما چيزي را در جاي امني قرار ميدهيد تا گم نشود ديگر هيچگاه نميتوانيد پيدايش كنيد!
20- در ورزش گلف بهترين ضربه ها هميشه زماني زده ميشود كه تنها باشيد و بدترين آن هنگامي كه در جمعي بازي مي كنيد و يا با فردي بازي ميكنــيد كه ميخواهيد او را با بازي خود تحت تاثير قرار دهيد!!
21- هر چيزي را كه مي خواهيد، نميتوانيد داشته باشيد و آنچه را كه داريد نميخواهيد!
22- احتمال آنكه كاري را كه انجام ميدهيد ديگران ببـينند نـسب مسـتقيم دارد با ميزان احمقانه بودن كار شما!
23- سنگين بودن ترافيك نسبت مستقيم دارد با ميزان عجله شما براي زود رسيدن به مقصد!
24-
هنگام ورود به پمپ بنزيـن جـايگاهـي را كه انتخاب مي كنيد هميشه طولاني تر از جايگاه هاي ديگر خواهد بود.
25- وسايل نقليه اعم از اتوبوس، قطار، هواپيما و... هميشه ديرتر از موعد حرکت مي کنند مگر آن که شما دير برسيد. در اين صورت درست سر وقت رفته اند.  
26- هر كسي ميتواند مدرك دانشگاهي بگيرد اما صاحب عقل نخواهد شد!
27- زباله از خلاء بيزار است آنقدر انباشته ميگردد تا فضاي موجود را پر كند!
28- هرگاه كفش نو را براي اولين بار به پا كنيد همه پايشان را روي آن خواهد گذاشت!
29- زماني كه مي خواهيد لكه روي شيشه پنجره را پاك كنيد هميشه لكه سمت ديگر شيشه ميباشد!
30- قانون بقاء كثيفي: براي تميز كردن هر چيزي چيز ديگري بايد كثيف گردد!!
31- اگر امري احتمال دارد اتفاق بيافتد و خيلي هم خوشايند باشد،هرگز اتفاق نخواهد افتاد!
32- اگر حق با شما باشد هيچكس حرف شما را باور نخواهد كرد!
33- قوانين مانند تار عنكبوت مي باشند تنها افراد ضعيف و فقيران به دام آن ميافتند در صورتي كه ثروتمندان و صاحبان قدرت آن را پاره كرده و ميگريزند!!
34- دو عنصر در طبيعت فراوان ميباشند: يكي هيدروژن و ديگري حماقت!!
35- جاده رسيدن به موفقيت همواره در دست ساختمان است!
36- هرگاه چيـزي را دور بياندازيد به محض آنكه ديگر به آن دسترسي نداشته باشيد به آن نياز پيدا خواهيد كرد!
37- كار تيمي همواره ضروري مي باشد چون به شما اجازه مي دهـد تـا در صورت بروز مشكل فرد ديگري را نكوهش كنيد!
38- احتـمـال آنـكه طـرف ناني كه به آن كره ماليده شده است بروي فرش بيافتد نسبت مستقيم دارد به قيمت فرش!
39- شما هيچگاه نمي توانيد با نگاه كردن به خطـوط راه آهـن، بـگويـيد كه قطار از كدام سمت خواهد آمد!
40-   0 = ثابت = عقل*زيبايي*در دسترس بودن
41- ماشيني كه روبروي شما در حركت است هميشه سرعتش از شما كمتر است!
42- هر چه عقيده اي مسخره تر باشد احتمال موفقيت آن بيشتر مي باشد!!
43- افرادي كه مي توانند بهترين نصيحت ها را بكنند، نصيحت نمي كنند!!
44- دود سيگار هـمواره به سمت افراد غيـر سيـگاري حـركت خواهد كرد، بدون توجه به سمت وزش باد!
45- جاي پارك مناسب ماشين هميشه سمت ديگر خيابان ميباشد!
46- اگر به نظر مي رسد همه چيزها خوب پيش مي روند حتما چيزي را از قلم انداخته اي.  
47- دوستان مي آيند و مي روند اما دشمنان انباشته ميگردند!
48- هرگاه به دروغ به رئيس خود بگوييد كه علت تاخير شما پنچر شدن چرخ ماشينتان بوده روز بعد چرخ ماشين شما پنچر خواهد شد!
49- تقريبا داخل شدن به كاري از خارج شدن از آن آسانتر است!
50- هيچ چيز هيچگاه بهتر نشده و نخواهد شد!

 موضوع مطلب :


۱۳۸٦/٢/۳۱ :: ۱٢:٥٠ ‎ق.ظ ::  نويسنده : نینا شاهرخی

به نام خدا

به زودی از این چهره خواهم گفت...موضوع مطلب :


۱۳۸٦/٢/۳۱ :: ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ ::  نويسنده : نینا شاهرخی


موضوع مطلب :


به نام خدا

یک گپ معمارانه! با حضور چند نفر! شاید بعضی اصوات به نظر آشنا باشند(!)

یادداشت۱: فایل صوتی که قرار بود با همکاری یکی از دوستان بین المللی آماده شود به دلیل گرفتاری شخصی فرد مورد نظر و سفر یکی از وابستگان به نروژ به تعویق افتاده است.

یادداشت۲: تاریخ گفتگو 5/19/2005موضوع مطلب :


۱۳۸٦/٢/۳۱ :: ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ ::  نويسنده : نینا شاهرخی

به نام خدا

Architecture of the 20th century reflected the changing way that people lived. Whether it was the Modernist towers of glass, the Frank Lloyd Wright inspired ranch houses, or the post-modern McMansions, these buildings were built to be lived in and around -- and showed a respect for function over artistry.

Now, as the world heads on in to the 21st century, big changes in architecture are afoot. A new book highlighting the work of the 100 most exciting new architects gives us a preview of those changes.

One thing all these architects agree on is that practically anything is possible now -- if you can trace it with a stylus, you can build it. So what does the triumph of form over function, the globalization of design, and radical new technologies, mean for who we are and how we live?موضوع مطلب :


۱۳۸٦/٢/٢٩ :: ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ ::  نويسنده : نینا شاهرخی

به نام خدا

در حال کاوش در اینترنت به مطلبی برخوردم که مربوط به سه سال پیش می شد و صحبت از موزه های مجازی داشت. به فکر فرو رفتم که با این حاضر و آماده بودن همه چیز حتی دور از دسترس ترین چیزها، معماری به چه سمتی خواهد رفت؟ پیشرفت یا زوال؟

At one of the kiosks deployed throughout the museum a visitor places the wand in a docking port and can learn more about the works earlier bookmarkedموضوع مطلب :


۱۳۸٦/٢/٢٩ :: ٩:۱۸ ‎ب.ظ ::  نويسنده : نینا شاهرخی

به نام خدا

شاید از این به بعد بخش جدیدی در وبلاگم بگذارم  با عنوان از معماری دنیا چه خبر؟ و در آن فایل های نوشتاری را با کمک یکی از دوستان بین المللی به فایل صوتی تبدیل کنم.

فعلا منتظر باشید...موضوع مطلب :


۱۳۸٦/٢/٢٢ :: ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ ::  نويسنده : نینا شاهرخی

به نام خدا

 

 

<>

شركت مهندسين مشاور طرح هفتم در تاريخ 16/12/1365 به شماره ثبت 64190 تاسيس گرديد و طي هفده سال سابقه ، زمينه هاي مختلفي از مهندسي عمران را تجربه نموده است.

 

 در ده سال اخير ، مهندسي ترافيك ، برنامه ريزي ،حمل و نقل و مهندسي راه زمينه اصلي پروژه هاي در دست انجام اين مهندسين مشاور را تشكيل داده است.

 

 

 

گروه مديريت مهندسين مشاور طرح هفتم :

 

    

 • دكتر جليل شاهي :مدير عامل                            

 

 

E.Sanaee@tarhehaftom.com
 • دكتر ابراهيم ثنايي:رييس هيات مديره

   

 

   

K.Shoar@tarhehaftom.com
 • دكتر كمال شعار:مدير بخش مطالعات حمل و نقل ترافيك

   

 

 

 

 اطلاعات بیشتر در اینجا...

 

 

 

 موضوع مطلب :


۱۳۸٦/٢/۱۸ :: ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ ::  نويسنده : نینا شاهرخی

به نام خدا

پیکسل پنل ها قطعات بتنی شفافی هستند که می توانند نور از خود عبور دهند.

از پشت این پنل های قیمتی می توان سایه درختان، آدمها و اشیاء را به سادگی دید. ضمن اینکه نورپردازی داخلی بناهایی که با این مصالح ساخته شده اند در شب جلوه بسیار رمزگونه ای به وجود می آورد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.موضوع مطلب :


۱۳۸٦/٢/۱۸ :: ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ ::  نويسنده : نینا شاهرخی

به نام خدا

آیا به خاطر می آورید اولین کتابی که در دوره دانشجویی خود در رشته معماری و مرتبط با معماری خریدید چه بوده است؟

جالب است بدانید که:

Neufert's Architects'
Data
was the first book I bought when I started my studies in architecture.
It was invaluable for me then & it is still a useful aid in my designs."

Cesar Pelli, Architectموضوع مطلب :


۱۳۸٦/٢/۱٧ :: ٩:٥٧ ‎ب.ظ ::  نويسنده : نینا شاهرخی

به نام خدا

 

بهرام هوشيار يوسفيهنر و معماري8181/05/21
نينا شاهرخيمعماري را بياموزيم8282/02
كمال يوسف پورزروان8282/07/12
هديه درمانتجسم معمارانه8383/04/14
سيما هاشمي نيا- جعفر بزازديد هفتم8383/05/02
محمد حامد موسويمعماري وشهرسازي8484/06/1
ليدا امينيانفلسفه معماري8484/11
ابوالفضل حبيبيDIGIZEN8585/01/18
عليرضا ياورزادهآتليه معماران نو انديش8585/01/20

این لیست بلاگرهایی است که تا به حال ثبت نام کرده اند. لیست همچنان در حال تکمیل است...

یادداشت من بعد از خواندن یادداشت ها(۳ یادداشت): دوستان عزیز اگر کمی صبر و تحمل داشته باشند بعد از مدتی متوجه خواهند شد دلیل این کارها چیست. برخلاف تصور شما که متاسفانه از بدبینانه ترین نوع آن است هدف من اصلا به رخ کشیدن سابقه نیست. ضمنا مخاطب یادداشت قبلی تنها معماران بلاگر است. پس شما دو دوست محترم اگر بلاگر معمار نیستید خواهشمندم برای این یادداشت ها کامنت نگذارید، چون به احتمال زیاد پاک خواهند شد.موضوع مطلب :


۱۳۸٦/٢/۱۳ :: ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ ::  نويسنده : نینا شاهرخی

به نام خدا

یک ایده جدید در ذهنم هست. نمی دانم عملی می شود یا نه؟

نمی دانم منفعتش بیشتر است یا ضررش؟

حالا عیبی ندارد، امتحان می کنیم.

لطفا در صورتی که معمار هستید و وبلاگ نویس در قسمت نظرات نام و آدرس وبلاگتان را به همراه تاریخ اولین یادداشت بنویسید.

نکته: خودم اولین کامنت را می گذارم!!!موضوع مطلب :


۱۳۸٦/٢/۱٢ :: ٧:٤۸ ‎ب.ظ ::  نويسنده : نینا شاهرخی

به نام خدا

معماران پاسخ دهند!

آيا کسانی که دنبال معماری ميروند و يا آرشيتکتها دارای خصوصيات روحی يا روانی خاصی هستند ؟

آيا  منبعي برای شناخت حالات روحی معماران وجود دارد؟

يادداشت من: كساني كه دوست دارم پاسخشان را بدانم تمام بلاگرهاي معمار+ خوانندگان معمار+ خوانندگان مرتبط با معماري هستند.موضوع مطلب :


۱۳۸٦/٢/۱٢ :: ۳:٥٢ ‎ب.ظ ::  نويسنده : نینا شاهرخی

به نام خدا

روز معلم مبارك.موضوع مطلب :


به نام خدا
منبع: آرونا

هیأت داوران اولین مسابقه وبلاگ‌های معماری، متشکل از آقایان کمال یوسف‌پور، کورش رفیعی، ایمان رئیسی، علی سلطانی و بهرام هوشیار یوسفی و پس از بررسی و ارزیابی محتوایی 17 وبلاگ راه‌یافته به بخش داوری، بر اساس معیارهای ده‌گانه از پیش اعلام شده، 10 وبلاگ‌ زیر را که موفق به کسب بیش از 50 درصد مجموع امتیازات داوران (500 امتیاز) شده‌اند، به عنوان وبلاگ‌های برتر بخش دوم اولین مسابقه وبلاگ‌های معماری اعلام کرد:موضوع مطلب :


۱۳۸٦/٢/۱٠ :: ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ ::  نويسنده : نینا شاهرخی

به نام خدا

لوگو را کلیک کنید.موضوع مطلب :


۱۳۸٦/٢/٩ :: ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ ::  نويسنده : نینا شاهرخی

به نام خدا

نکته۱: لطفا اشتباها توان را تعاون نخوانید! درست است که Tavon نوشته شده اما شما اشتباه نكنيد!!

نكته۲: اعضاء شركت را كه ديدم ياد روياهاي خانوادگي مان افتادم. پدر و مادرم هميشه دوست داشتند ما (من و دو خواهرم به اضافه خيلي ديگر از اقوام نزديك) يك شركت بزنيم و مشغول كار شويم. (در اين جمع هم همه نوع مهندسي يافت مي شود اتفاقا! از مهندس معمار بگيريد تا مهندس مكانيك و برق و كشاورزي و هوافضا و نرم افزار و عمران و الي الاخر!) رويايي كه هر وقت فاميل دور هم جمع مي شوند و بحث كار پيش مي آيد راجع به آن صحبت مي شود. نمي دانم بازده اين گونه شركت ها چگونه است. اما مهندسين مشاور توان احتمالا از سبك كاريشان راضي هستند. بازهم بايد از خودشان پرسيد.

Tavon Consulting Engineering is registered in Tehran 1981 under registration number of 43357 at Iranian Organization of Management and programming in the fields of office and Medical Buildings in addition to residential and school buildings.

Tavon is a member of both Iranian Society of Consulting Engineers and Architects and Urban Engineers Syndicate and it has designed many noticeable Buildings in Iran during its more than  20 years history.

 

Manouchehr Shokoufi
 • M.A. in Architecture , 1967 , Tehran University
 • Member of Iranian Society of Consulting Engineers.
 • Head of Board of Directors, Parhas Consulting Engineering 1977-1981.
 • Managing Director, Tavon Consulting Engineering 1981-present
 • Designers of: Isfahan Judiciary Building - Sari Judiciary building - Department of Agriculture of Gilan University – Medical University of Kazeroun – Behbahan Hospital, And many other residential and office Buildings.

Mahvash Mehr Afshar 

 • M.A. in Architecture, 1970, Tehran University

 • Founder of Iranian Society of Architectures.

 • Member of legal Committee of Architects and urban Engineers Syndicate.

 • Member of Tehran University Architects Association.

 • Member of Directors, parhas Consulting Engineering 1977-1981.

 • Head of Board of Directors, Tavon Consulting Engineering, 1981- Present.

 • Architectural Designer and Director of Executive Department.

 

Mehrdad M. Afshar 

 • M.S. in Civil Engineering, University of Southern California 1982.

 • Professional Engineer, Share of California # 43771

 • Public works: Engineer 3rd of both Water Resources and Transportation Departments of county of San Bernardino (1986 – 1990)

 • Associate Civil Engineer of Transportation Department of County of riverside (1990 – 1991)

 • Project Manager of Tavon Consulting Engineering company, 1991 – Present.

 

Mahrokh Mehr Afshar 

 • M.B. in Management Science, University of West Coast, California 1978.

 • International accounts expert in Iran Dispatching Company, 1978 – 1987.

 • Accountant in Tavon Consulting Engineering, 1987 – Present.

 

Babak Shokoufi 

 • M.A. in Architecture, Iran University of Science & Technology, 1996.

 • Architectural Designer in Tavon Consulting Engineering 1998 – Present.

 • Member of Editorial board of Iranian Magazine of Architecture & urbanism.

 

Nader Shokoufi

 • M.S. in Civil Engineering, Sharif University of Technology, 1998.

 • Member of Iran Concrete Institute.

 • Member of ACI International - Iran chapter.

 • Member of Iranian society of structural Engineers.

نكته آخر: من شخصا تصور مي كنم در اين وانفسا بازهم فاميل بر هر كسي ارجح است. 

نكته بعد از آخر(!): آشنايي بيشتر در سايت http://tavon.ir

   

 

 

 

 

 

 موضوع مطلب :


۱۳۸٦/٢/۸ :: ٩:۳٤ ‎ب.ظ ::  نويسنده : نینا شاهرخی

به نام خدا

شرکت مهندسین مشاورآتک درتاریخ بیستم آبانماه سال 1360 شمسی( 11 نوامبر1981 میلادی ) با مشارکت 9 نفر که هرکدام دارای سوابق فنی و حرفه ای قابل ملاحظه ای بودند تشکیل و دراداره ثبت شرکتهای تهران تحت شماره 42696 به ثبت رسید. محل اولیه استقرارشرکت درخیابان منشی واقع دربلوار آفریقا قرارداشت . این مهندسین مشاوربا توجه به سوابق قابل توجه مؤسسین آن توانست درهمان اوائل تشکیل بالاترین درجه سازمان برنامه و بودجه را دررشته های معماری و شهرسازی کسب کند. اعضای هیئت مؤسس شرکت متشکل از 9 نفربود که اسامی آنها به قرارذیل میباشد: 

1- آقای مهندس عزت اله خواجه نوری 

2- آقای مهندس نصرت اله مجلسی

3- آقای مهندس علیرضا فاضل سرجوئی

4- آقای مهندس سیاوش سمیعی

5- آقای مهندس هوشنگ گلزارقائنی

6- آقای دکترعلی مظاهر

7- آقای مهندس ویگن غازیخانیان

8- آقای مهندس نینوس یوحنا

9 - آقای خسرو جاهدی ترکی

 

    دفاتر تخصصی:

 مهندسین مشاور آتک با تاسیس و تجهیز بیش از 8 دفتر اقماری، حوزه های تخصصی و جغرافیایی فعالیت خود را گسترش داده است. شعباتی مانند آتک سازه، آتک تاسیسات، آتک تجهیزات، آتک سبز و آتک طراحی و مطالعات معماری به کارهای تخصصی طراحی در صنعت ساختمان میپردازند و آتکهای کیش،اصفهان و گیلان هر یک پروژه های شرکت را در حوزه جغرافیایی مربوط به خود سرپرستی، هدایت و اجرا می نمایند.

 هیئت مدیره:

 هیئت مدیره مهندسین مشاورآتک از بدو تاسیس به موجب اساسنامه هر دو سال یک بار انتخاب می شوند. مدیر عامل، رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره کنونی از سال 1374 شمسی در این سمت ها مشغول به کار بوده اند. اعضاء فعلی هیئت مدیره به شرح زیر هستند:

عزت اله خواجه نوری ..... مدیرعامل وعضوهیئت مدیره

    فوق لیسانس راه و ساختمان ازدانشگاه شیرازدرسال 1347 

 

حسین درکی ..... رئیس وعضو هیئت مدیره

   فوق لیسانس معماری ازدانشگاه تهران درسال 1343 

 

محمد حسن بدیع ..... نایب رئیس وعضو هیئت مدیره

   فوق لیسانس معماری ازدانشگاه تهران درسال 1349 

 -  منصور سیادتی

   فوق لیسانس راه و ساختمان از دانشگاه شیراز در سال 1347

 

-  محمد فرشاد کاوه پیشه

   لیسانس مهندسی برق از دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران در سال 1369

اعضاء علی البدل:

 -  جهانگیر صفاوردی

   فوق لیسانس معماری از هنرهای زیبا دانشگاه تهران در سال 1354

 -  فرهاد عزیزیان

   فوق لیسانس مهندسی برق از دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران در سال 1369

برای آشنایی بیشتر به سایت www.atec-ir.com مراجعه كنيد.

 موضوع مطلب :


۱۳۸٦/٢/۸ :: ۸:۱۸ ‎ق.ظ ::  نويسنده : نینا شاهرخی

به نام خدا

بی شک خیلی از ما لایونل ریچی را به خاطر آهنگ معروف Hello مي شناسيم. توصيه مي كنم آهنگ   I'm coming home را هم بشنويد.

Looking back
I can see the things
I should'a done, could'a done
I see so much of my life I let go by
But when you're young
All you know how to do is wrong
Life can play tricks sometimes, you know
You think you got everything
When you got nothing at all
The only way you know where you're going
You gotta take a fall, you've got to lose it all

I've been through love
(I'm coming home)
I've been through some pain i know
(I'm coming home)
Changes in my life
(I'm coming home)
Now I know what's meaningful
(I'm coming home)

Looking back
I hear my family calling me
All my friends and loves I let go by
They wanted me to stay
But I was on a journey
There are so many faces
There are so many stories I know
But when I opened my eyes I had to realise
There's only one place to go,
This time I'm sure

I've been through love
(I'm coming home)
I've been through some pain I know
(I'm coming home)
Changes in my life
(I'm coming home)
Now I know what's meaningful
(I'm coming home)

Through all the things that I've been through
There's only one thing left to do
This time I'm gonna get it right (uh huh)

I've been through love
(I'm coming home)
I, I've been through some pain I know
(I'm coming home)
Changes in my life
(I'm coming home)
Now I know what's meaningful
(I'm coming home)

I've been through love
(I'm coming home)
Pain I know
(I'm coming home)
Changes in my life
(I'm coming home)
Now I understand what's meaningful
(I'm coming home)
So much love (Love)
(I'm coming home)
Pain I know (Pain)
(I'm coming home)
I, I've had some changes in my life
(I'm coming home)
Now I know what's meaningful
(I'm coming home)
What's beautiful, it's so beautiful
I'm coming home
(I'm coming home)موضوع مطلب :


به نام خدا

اين مهندسين مشاور در سال 1360 رسما با شماره ثبت 43879 تاييد صلاحيت و رتبه بندي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را به نام آرمانشهر اخذ نموده است . اما ، عملا از سال 1355 تحت نام مهندسين مشاور ليوينگ  مشغول فعاليت بوده است. پس از مدتي به ايران پژ تغيير نام داد و با اين عنوان مشغول فعاليت بود كه ضرورت ارزيابي جديد و تغيير برخي از شركا موجب شد. كه با نام سيتي لاين به فعاليت خود ادامه دهد.متداوما از طرف سازمانهاي زيربط موظف به تغيير نام شد، لذا در سال 1360 به آرمانشهر موسوم گرديد . در مجموع ، مشاور آرمانشهر حدود 28 سال سابقه كار رسمي با رتبه بندي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را دارد كه 5 سال آنرا با نامهاي ديگر فعاليت مي كرد. با استناد به سوابق كاري شركا اين مشاور قبل از 1360 دهها نمونه از انواع پروژه هاي معماري و شهر سازي و ساختماني را در ابعاد و اندازه هاي مختلف و با عملكردهاي مختلف در ايران به نتيجه رسانده بود. براي مثال آقاي دكتر معرفت به عنوان پايه گذار اين مشاور طراحي و ساخت 37 مركز آموزشي در سطوح مختلف از ابتدايي تا دانشگاه را به اتمام رساند و دهها پروژه متنوع را سازماندهي كرده است . دكتر معرفت بيست و سومين فارغ التحصيل رشته كارشناسي ارشد معماري دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران و از سري اولين فارغ التحصيلان دوره اول دوره شهر سازي(دكترا) اين دانشگاه مي باشد. مهندس عباس امجدي ، كه كارشناسي راه و ساختمان را در سال 1343 ازدانشكده فني دانشگاه تهران با رتبه اول اخذ نموده است ، قبل از پيوستن به مهندسين مشاور آرمانشهر دهها پروژه اجرايي را در سطوح نهاد هاي مختلف نظير شهرداري تهران و شركتهاي پيمانكاري هدايت و اجرا نموده است. ساير شركا اين مشاور نيز هركدام به نوبه خود با كوله باري از تجربيات اجرايي ، مديريتي و طراحي در عمران سرزمين وارد آرمانشهر شده اند كه تذكر آن در اين گفتار كوتاه نمي گنجد. اين گروه در طول بيست سال گذشته در تمامي زمينه هاي معماري ، شهرسازي و ساختماني و سطوح مختلف اجرايي و جغرافيايي به طراحي و نظارت پرداخته است كه برخي از نمونه هاي آن متعاقبا عرضه مي گردد. رتبه بندي اين مشاور در سال 1369 با ضوابط جديد سازمان برنامه و بودجه تطبيق داده شد و بر اين مبنا در گرايشهاي شهرسازي و ساختمانهاي مسكوني ، فرهنگي، آموزشي، ورزشي، اداري، تجاري داراي صلاحيت رسمي گرديد. آخرين وضعيت رتبه بندي و صلاحيت شركت كه در تاريخ 11/7/1380 بوسيله سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور صادر و ابلاغ شده است.

از نمونه كارهاي اين شركت مشاور مي توان به كتابخانه مركزي اهواز اشاره كرد:

براي آشنايي بيشتر با آرمانشهري ها مي توانيد به سايت www.armanshahr.ir سري بزنيد.موضوع مطلب :


۱۳۸٦/٢/٧ :: ٦:٥٤ ‎ب.ظ ::  نويسنده : نینا شاهرخی

به نام خدا

من اصولا بعضي وقت ها عادت دارم براي دور بودن از حواشي، وقتي آب ها از آسياب افتاد خبري را دوباره منتشر كنم. گذاشتن اين خبر تكراري هم در اينجا دقيقا به همين خاطر است. نقدي هم بر مسابقه نوشته بودم كه به زودي بعد از بازنگري در وبلاگ خواهم گذاشت. (فقط و فقط به خاطر صحبت هايي كه با مديريت آيگاه داشتم.)

اولین رقابت وبلاگ  نویسی معماری که از تاریخ 1 لغایت30 فروردین ماه 1386 برگزار گردید با اخذ مجموعا 1632 رای به کار خود پایان داد. پس از بررسی های انجام شده  و حذف آراء مشکوک توسط کمیته برگزاری و تایید هیئت ناظرین ، وبلاگ های اول تا سوم به قرار زیر تعین گردیدند:

1 - دید هفتم ( جعفر بزاز - سیما هاشمی نیا ) با اخذ  123 رای  و کسر 52 رای مشکوک در نهایت با 71 رای وبلاگ اول

   

   


2- معماری را بیاموزیم ( نینا شاهرخی ) با اخذ  78 رای  و کسر 15 رای مشکوک در نهایت با 63 رای وبلاگ دوم

 


3- ش م ا ( مجتبی محمد ظاهری ) با اخذ  82 رای  و کسر 30 رای مشکوک در نهایت با 52 رای وبلاگ سوم


4- فضای رویداد ( اولدوز فضعلی - آرش پور اسماعیل ) با اخذ  112 رای  و کسر 60 رای مشکوک در نهایت با 52 رای وبلاگ سوم

 

   

با توجه به نزدیکی تعداد آراء وبلاگ هاي  فضای رویداد و ش م ا و عدم تشخیص دقیق تعداد رای های مشکوک اخذ شده ، هر دو بصورت مشترک به عنوان وبلاگ سوم  برگزیده  شدند.
نتیجه بخش دوم ( وبلاگ های برتر از دیدگاه داوران ) در اخبار بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.موضوع مطلب :


۱۳۸٦/٢/۳ :: ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ ::  نويسنده : نینا شاهرخی

به نام خداموضوع مطلب :


۱۳۸٦/٢/۳ :: ٢:٢٥ ‎ب.ظ ::  نويسنده : نینا شاهرخی

به نام خدا

Late twentieth century stripped classical 

In the years following the end of the Second World War classical architecture did not enjoy widespread appeal. It lost credibility with the downfall of the Third Reich, which had employed classicism in its monumental prestige buildings of the 1930s and 1940s.

In addition, the main feature of classical architecture – symmetry – was rejected by the modern international style.

 Philip Johnson’s design for the Lincoln Center in New York started something of a revival in the stripped classical style in the early 1960s. With its variety of formal settings, the developing city of Canberra was a good location for buildings in this style. One of the earliest examples in Australia was the Law Courts of the ACT (1961), followed by the National Library of Australia (1968).

Image and video hosting by TinyPic

The style is classical architecture without the use of classical details and motifs. Symmetry, a repetitive rhythm of columns or column-like elements and a reliance on carefully considered proportions are important. In Canberra, there are very few examples of housing in the stripped classical style.موضوع مطلب :


۱۳۸٦/٢/۳ :: ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ ::  نويسنده : نینا شاهرخی

به نام خدا

چند ساعت پیش در شبکه به دنبال عکسی می گشتم که اتفاقی به عکس های موزه جنگ لیبسکیند در منچستر برخوردم.

موضوع جنگ و معماری به نظر موضوع جالب می آید:

War and Architecture

You might think that war's principal contribution to architecture takes the form of demolition, but in fact, hostilities often involve massive construction projects to house both men and machinery. And while many of these buildings are lightweight temporary structures, our coastlines are still weighed down with wartime bunkers. So has the architecture of war been unfairly dismissed as brutal in its functionalism and lacking in aesthetic worth?موضوع مطلب :


درباره وبلاگ
نینا شاهرخی

آرشيو وبلاگ
RSS Feed
قالب وبلاگ
گالری عکس
دریافت همین آهنگ