۱۳۸٦/٧/٢٥ :: ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ ::  نويسنده : نینا شاهرخی

به نام خدا

یک فرآیند یادگیری با فرآیند بچه ها

چه کسی از چه کسی می آموزد؟ چه کسی از کجا می آموزد؟ فراگرفتن بر پایه ارتباط داشتن است. آیا غیر از این است؟ من چگونه می توانم خود را بسازم؟

جملات بالا بخشی از مقاله Rabia Çigdem Çavdarss است. او فارغ التحصیل رشته معماری از دانشگاه قاضی( اگر تلفظش درست باشد) آنکاراست. خانم Çavdarss در زمینه معماری برای بچه ها و با آنها حدود ۲ سال کار کرده است.


I have been working with children for only two years. Before that, the last time I remembered being together with children was my own childhood. I have learned lots of things during these two years and I started to question the things that I tend to forget in the rush of life. I saw again that:

it is necessary to be open to diversity, innovation and surprises

I discovered that lots of the subjects I thought I had learned or understood recently, I actually learned as a child

it is worth being and staying different

human nature can design without special education

one of the most valuable things in life is dreamingموضوع مطلب :


۱۳۸٦/٧/٢٢ :: ٢:٠۸ ‎ب.ظ ::  نويسنده : نینا شاهرخی

به نام خدا

برای ارسال چکیده مقالات تا ۱۵ آبان ماه فرصت تمدید شده است.

 محورهای همايش


1.مباحث نظری و مفهومی بافت های فرسوده :

- سير تحولات تاريخی مفاهيم مرتبط با بافت های فرسوده شهری در جهان و ايران :ارزش ها و چالش ها.
- بررسی تحليلی معنا شناختی بافت های فرسوده شهری.
- راهکارها و شيوه های مداخله در بافت های فرسوده شهری.
- معيارهای سنجش و اندازه گيری ميزان فرسودگی بافت های فرسوده شهری.
- شيوه ها و رويکرد های نوين مداخله در بافت های فرسوده شهری.
- عوامل و بررسی زمينه های شکل گيری بافت های فرسوده شهری.


  2 . بافت های فرسوده شهری و ابعاد مديريتی :

  - بررسی الگوی مديريتی و ظرفيت سازی در توسعه پايدار بافت های فرسوده شهری.
  - بررسی قوانين و مقررات در مديريت بافت های فرسوده شهری.
  - بررسی روش های کنترلی، نظارت و هدايت توسعه بافت های فرسوده شهری
  - بررسی شيوهای نوين مديريت بافت های فرسوده شهری.
  - بررسی نقش و الگوی مداخله نهادهای دولتی و غير دولتی در مديريت توسعه بافت های فرسوده ايران    و    اهواز .


3. بافت های فرسوده شهریو ابعاد اجتماعی و فرهنگی :

- بررسی و ارزيابی الگوهای مشارکتی - ارتباطی در بافت های فرسوده شهری.
- بررسی ابعاد جامعه شناختی و راهکارهای پايدار اجتماعی بافت های فرسوده شهری.
- بازشناسی محدوديت ها و فرصت های اجتماعی در فرهنگی بافت های فرسوده شهری.
- بررسی ساختار جمعيتی و اجتماعی و فرهنگی بافت های فرسوده شهر اهواز.
- بررسی روشهای افزايش همگرائی های اجتماعی در بافت های فرسوده
- بررسی الگوهای اجتماعی سکونت در بافت های فرسوده شهریاهواز.
- بررسی چگونگی ارتقاء سرمايه اجتماعی در بافت های فرسوده شهری اهواز.


4. بافت های فرسوده شهری، ابعاد کالبدی و فضائی :

- امکان سنجی توسعه کاربری ها و کارکردهای جديد در بافت های فرسوده شهری.
- بررسی شيوه ها و الگوهای حفظ و نگهداری ارزش های ايرانی و اسلامی در بافت های فرسوده شهری.
- بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کالبدی بافت های فرسوده.
- بررسی و ارزيابی روشهای جديد مقاوم سازی بافت های فرسوده شهری.
- بافت فرسوده کاربرد مواد و مصالح بوم آور و جديد و تکنولوژی مختلف ساخت.
- بررسی شبکه های ارتباطي و الگوهای دسترسی در بافت های فرسوده.
- بررسی سلسله مراتب خدماتی در بافت های فرسوده شهری.
- بافت فرسوده کاربرد موارد و مصالح جديد و تکنولوژی نوين ساخت.


5. بافت های فرسوده شهری، ابعاد جغرافيائی و زيست محيطی :

- بررسی روشهای پيشگيری از سوانح و آسيب های طبيعی بافت های فرسوده شهری.
- ارزيابی برنامه ها و طرح های ايمني بافت های فرسوده شهری.
- ارائه الگوها و معيارهای زيست محيطی در بافت های فرسوده شهری.
- ارزيابی توانها و ظرفيت های محيطی در بافت های فرسوده شهری.
- بررسی بهداشت و آلودگی های محيطی در بافت های فرسوده شهری.
- بررسی شرايط اقليمی و اثرات آن بر بافت های فرسوده شهری، کشور و اهواز


6. بافت های فرسوده شهری، ابعاد اقتصادی :

- بررسی تأثير نوسازی بافت های فرسوده در تحرک اقتصاد شهری.
- بررسی شيوه ها و موانع تأمين منابع مالی نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری.
- بررسی هزينه فايده نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری.
- بررسی ميزان تأثير نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده بر بازار مسکن و اقتصاد ساختمان.
- ارزيابی اقتصادی طرح های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر اهواز.


7. بافت های فرسوده شهر اهواز :

- بررسی ابعاد جغرافيايي بافت های فرسوده شهر اهواز.
- بررسی شيوه ها و الگوهای مداخله در بافت فرسوده شهر اهواز.
- بررسی محدوديت ها و فرصت های اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی در بافت فرسوده شهر اهواز.
- بررسی چگونگی امنيت شهری در بافت فرسوده شهر اهواز.
- بررسی الگوهای برنامه ريزی برای بافت فرسوده شهر اهواز.
- بررسی شيوه های مديريت شهری در بافت های فرسوده شهری.
- شيوه های توان مندسازی اجتماعی- فرهنگی بافت فرسوده شهر اهواز.


8. عناوين مرتبط :

- بررسی فرصتهای گردشگری و نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری.
- کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهر و ...

برای اطلاعات بیشتر به www.ahwazcity.com مراجعه کنید.

 
موضوع مطلب :


۱۳۸٦/٧/۸ :: ٧:۳٦ ‎ب.ظ ::  نويسنده : نینا شاهرخی

به نام خدا

از طریق یکی از مجلات سایتی را پیدا کرده ام که می تواند دو چهره را با هم تلفیق کند.

من هم چهره خودم را با ظه حدید تلفیق کرده ام نتیجه را ببینید!

+

=

!موضوع مطلب :


درباره وبلاگ
نینا شاهرخی

آرشيو وبلاگ
RSS Feed
قالب وبلاگ
گالری عکس
دریافت همین آهنگ