پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۸٢ :: ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ ::  نويسنده : نینا شاهرخی

پيام را به عنوان اطلاعات مي توان با اسكيس مقايسه كرد.همه تصميمهايي كه براي يافتن كلمات يا خط هاي مناسب اتخاذ ميشوند، به انتخاب نياز دارند،يعني اينكه چيزي ناگفته ياناديده مانده است،اما همچنان بخشي از فرايند است.نورترندر اين زبان ناملفوظ را اطلاعات ضمني ناميده است.

مفاهيم تصويري و محيط به وسيله اسكيس زدن جهاني مي شوند.اهميتو ارزش اسكيس در اوقات و زمانهاي گوتاگون به صورتهاي متفاوتي ارزيابي ميشود.در قرنهاي پيشين،اسكيس ها و ترسيم هابه عنوان تمرين هايي لازم براي طرح نهايي يك ساختمان ، فضاي سبز، نمايش يا قطعه اي موسيقي تلقي مي شدند.
آگاهي از ارزش اسكيس اكنون به سبب علاقه به فرايندهايي خلاقانه كه طي آن كيفيت پديدار ميشود ، بيشتر شده است.

اسكيس و شعر

در جست و جوي يافتن سگ كه بوديم ،
آن را نيافتيم،
چه در داخل خانه ، چه در خارج از آن.
به دنبال يافتن شادي كه رفتيم
سگ را زير پلكان يافتيم. (آني ريس،«راندر» 1986)

در يك قطعه شعر و در يك اسكيس ، هر كلمه و هر خط دنيايي از انديشه ها و تجربيات را نشان ميدهند . تفسير و فهم آنها به دسترسي فرهنگي به دنياي آرام و ناديدني هر روزي بستگي دارد.

بينش و تصويري از انچه كه گفته و ترسيم نشده ، نبود كلمات و خطوط، درخت ذهني مبتني بردرك و دريافت را شكل مي هند .
شعر آني ريس نوعي موضوع متاثر از توقع روزانه را منعكس ميكند ، همانگونه كه اسكيس اشتينبرگ نوعي مايه طعنه اميز و عمومي از توسعه شهر مدرن را ارائه مي كند.

اسكيس

اسكيس نوعي رسانه ارتباطي است
ـ بين من منفعل و من فعال
ـ بين من منفعل و تو
ـ بين دانشجوو استاد
ـ بين معمار و كارفرما
ارتباط دروني بين من منفعل و من فعال ، بين صراحت ، ساده لوحي ، باور ، الهام در بخش من منفعل و توهم ، اعتقاد ، تخصص و حرفه اي بودن ، بي پروايي در بخش من فعال صورت مي گيرد.(دبليو اورسكف،1966)
قراءت و تفسير اسكيس شما را به شناسايي آنچه كه براي تاكيد كردن انتخاب كرده ايد ميرساند: ويژگي ها ، مكان و نور.براي آشكار كردن و توسعه پديده ها و به حركت در آوردن جرييان ناخوآگاه بين حواس، فكر، دست، قلم و كاغذ، تمركزي عميق و رويكردي آگاهانه به قدرت اين مشاركت ناخودآگاه ضروري است. تمرين اين «مشاركت دروني » در فرايند طراحي بسيار حياتي و حساس است.
ادامه دارد

موضوع مطلب :


درباره وبلاگ
نینا شاهرخی

آرشيو وبلاگ
RSS Feed
قالب وبلاگ
گالری عکس
دریافت همین آهنگ