معماری و عکاسی

به نام خدا

توضيح عکس:

working late has few benefits, and one is catching an empty street. shot on King st., downtown Toronto.

پس از باران

 

 

 

 

 

 

 

 توضیح بيشتر: گاهی آدم اتفاقی سايت هايی پيدا می کند که دلش نمی آيد به بقيه آدرسشان را بدهد!

/ 0 نظر / 3 بازدید