ًWhite house plan

به نام خدا

 

 

photo: ArtToday.com

پلان های اولیه کاخ سفید که در حدود سال ١٨۶٢ م ترسیم شده است. در این مجموعه از آن زمان به شکل وسیعی تغییراتی داده شده است.

در حال حاضر خانه رئیس جمهور امریکا دارای ۶ طبقه، ٧ پلکان، ١٣٢ اتاق، ٣٢ سرویس بهداشتی، ٢٨ شومینه، ١۴٧ پنجره، ۴١٢ در و ٣ آسانسور می باشد.

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
iranian painter

بهتره اسمشو كاخ سياه گذاشت چرا كه در اين كاخ از همان آعاز ورود اولين رئيس جمهور دست به جنايت كشتار زدند تا به الان . اميدوارم خدا همين پلان و بنا به اصلاح مقاوم روي سرشان خراب كنند تا نه شهروندانش و نه هيچ يك از مردمان در دنيا به خاطر بي عدالتي بي رحمي و هر چه بدي كشته و يا مورد سوء استفاده قررار نگيرند . بفهمند خدا قوي ترين و محكم ترين پلان و بنا را يه شبه ظرف چند هزارم صدم ثانيه روي سر ظالمين خراب كند .