خانه اي از نور

Nina Shahrokhi ©.Persian edition, First published in Hamshahri newspaper Tehran September 2004

به نام خدا

 
تعامل خانه و طبيعت در اثر خانه جيووانيتي، كوچكترين پروژه مسكوني ريچارد مير

اين خانه كوچكترين پروژه مسكوني ريچارد مير Richard Meier است؛ خانه جيو وانيتي در سايتي شيبدار در محله اي مسكوني و شهري در شرق مركز پيتس بورگ واقع شده است. پنهان بودن از ديد خيابان هاي اصلي و فعاليت ها و نشانه هاي طبيعي شهري، اختيارات ويژه اي در اختيار مير قرار داده است تا او با جهت دادن به بسياري از فعاليت هاي خانه به سمتي دور از شهر و خيابان، به پلاني ساده و نماهايي بدون پيچيدگي دست يابد.
معمار، شيب ملايم را به خوبي به كار برده است؛ او به ساده سازي برنامه و جاي گيري خانه در سايت توجه داشته و نهايتا به عنوان يك نتيجه ايده آل از جاي گيري خانه در محوطه در بالاي شيب با پنجره هاي متعدد و محدوده اي دور شده از خيابان اصلي، در حاليكه نمايي به نسبت ساده را در معرض ديد بينندگان قرار مي دهدپروژه به كار خود به مانند بسياري از طراحي هاي مسكوني موفق ديگر وي كه يك زندگي شخصي را همراه با مناظري گسترده در اختيار صاحبانشان قرار مي دادند، پايان داده است. تراس هاي خانه جيووانيتي رو به سمت قطعه زميني از چمن، چند درخت و خانه ديگري در فاصله اي نه چندان دور قرار دارد. به نظر مي رسد كه مير از دانستن اين حقيقت كه خانه اي بسيار نزديك به پروژه ساخته خواهد شد، سر باز زده است هر چند اين موضوع در روند ساخت پروژه فهميده شدو تصميم گرفته است پروژه را همانگونه كه قبلا در موقعيت هاي مختلف در پروژه هاي بزرگتر انجام داده بود حل كند، به همين خاطر تا حدودي حقايق سايت را ناديده گرفته است.


به هر صورت خانه پيتس بورگ با اندازه نسبتا كوچكش، همانند ميان پرده اي براي نمايشنامه معماري مير است! نرده هاي سفيد، موزائيك هاي بزرگ و قوس هاي هميشگي اينجا نيز كاملا آشكار است.
در اينجا معمار، قابليت و توانايي اش را در خلق فضاهاي بسيار خصوصي كوچك با احجامي كه در روش بدون نقصش به نمايش در مي آيند نشان داده است، قابليتي كه او نتوانسته بود حتي بعضا، در پروژه هاي بزرگ به وجود بياورد.
اين خانه كوچك، نمايشگاه حركات زيركانه يك معمار با تجربه است؛ بازديد كنندگان همواره به دنبال چيز بيشتري مي گردند. آنها مايلند خانه را دور بزنند همانطور كه كسي دوست دارد مكعب روپيك را آنقدر جابه جا كند تا تمام اجزاي آن سر جاي خود واقع شوند و نتيجه چيزي نيست جز يك اثر ذي قيمت!
مارتين فيلر در از خانه و باغ در مورد خانه جيووانيتي نوشته است: با تمام مشكلاتي كه اكنون براي خانه پيش آمده است مانند ريختن مقدار زيادي از گچ هاي نماي پشت خانهجيووانيتي كه البته در حال حاضر مالك خانه نيست در مورد آن گفته است: چگونه مي توانم زندگي در خانه اي را كه ريچارد مير طراحي كرده است توصيف كنم؟ پاسخ اين است: نور، نور، نور، نور.

/ 0 نظر / 6 بازدید