پايان نامه من در يک نگاه (۸)

به نام خدا

اتاق كنترل توليد (اتاق فرمان)

معماري و شكل ايده آل اتاق كنترل توليد هنوز مسئله اي سليقه اي است. در پاره اي از استوديو هاي تلويزيوني همه افراد و ابزار فني لازم در يك اتاق بزرگ در كنار يكديگر جمع مي شوند؛ اين روش از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه بوده و موجب همكاري نزديك افراد مي شود. اما از طرفي ممكن است اين فعاليت هاي متفاوت با يكديگر تداخل كرده و تمركز مسئولين را از بين ببرد. از اين رو، برخي شبكه هاي تلويزيوني ترجيح مي دهند كه مكان هاي جداگانه اي براي اتاق كنترل توليد، اتاق كنترل تصوير يا ويدئو (نودال) و اتاق كنترل صدا در نظر گيرند.

استوديو تلويزيوني از وراي پنجره شيشه اي دوجداره اتاق كنترل ديده مي شود. در بعضي از مراكز، اتاق هاي كنترل در سطحي بالاتر از استوديو قرار گرفته اند. آنچه در اين اتاق (كنترل توليد) پيش از هرچيز به چشم مي آيد مونيتورها (بازبين تصوير) هستند. اين مونيتور ها به طور پيوسته تصاوير دوربين هاي استوديو و ساير منابع تصويري استوديو را به نمايش مي گذارند. در ميان اين مونيتورها، مونيتور متمايزي ديده مي شود كه به مونيتور نهايي (فينال) موسوم است. كارگردان با در نظر گرفتن برنامه در دست تهيه، تصوير يكي از مونيتورها را انتخاب كرده و آن را به روش هاي متنوعي در مونيتور نهايي ظاهر مي كند. تصوير مونيتور نهايي همان خواهد بود كه ضبط و يا پخش مي شود. از بلندگويي كه در گوشه اتاق كنترل توليد قرار گرفته است صداي برنامه شنيده مي شود.

Studio%20A.jpg

/ 0 نظر / 3 بازدید