فیلم معمار من سفر یک پسر بچه

به نام خدا

یکی از خواننده های وبلاگ به نام آقای حسام مهرپویا ( با توجه به ایمیل آدرس، نام خانوادگی شان را نوشته ام) در مورد فیلم مستند ناتانیل کان سوال کرده بودند که برایشان پاسخ را ایمیل کردم اما:

Hi. This is the qmail-send program at yahoo.com.
I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses.
This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.

<
hesam_mehrpouya@yahoo.com>:
failed after I sent the message.
Remote host said: 554 delivery error: dd Sorry your message to
hesam_mehrpouya@yahoo.com cannot be delivered.

اگر این یادداشت را می خوانند آدرس صحیح شان را برای من بنویسند.

/ 0 نظر / 5 بازدید