ما به معماران نيازمنديم ...

Nina Shahrokhi ©.Persian edition, First published in Hamshahri newspaper Tehran July 2004

به نام خدا


معماري و ديگر هنرها در آينده فرهنگ ما جايگاهي حياتي دارند؛ در اين بين خلاقيت هميشه حرف اول را زده است. معماران حل كننده مساله هستند، اما مسايل معماري نظير ديگر مسايل جامعه بسيار عميق تر از سطح تمرينهاي متداول هستند. يك ساختمان بايد همزمان هم روح انسان را و هم ايمني و سلامت او را تقويت و تضمين كند. معماري هنوز بايد يك هنر و يك علم باقي بماند...
چرا براي طراحي يك بنا وجود يك مهندس معمار ضروري است؟
مهمترين دليل اين است كه معمار، معماري مي داند؛ نظرات، ايده ها و طرحها تنها زماني مناسب هستند كه بتوان آنها را ساخت.
معماران تصاوير بزرگ را مي بينند. اما آنها تصاوير زيبا طراحي نمي كنند يا خانه اي با ۴ ديوار و يك سقف.معمار در واقع سازنده بخشي از محيط است به اضافه داخل و خارج آن به طوري كه نيازهاي عملكردي را با فضاهايي پويا و مهيج براي كار و زندگي، رفع كند.
قصد و نيت هركس از ساختن سود بردن است؛ فرقي نمي كند نتيجه اين ساخت و ساز چه باشد، خانه يا محلي براي تجارت. ساختمان جديد در برآورده كردن نيازهاست كه معني پيدا مي كند. براي سود بردن از طراحي بنا بايد ظاهر را با عملكرد تلفيق كرد. در چنين حالتي است كه بنا هم براي صاحب آن و هم براي بيننده و مخاطب آن رضايت بخش خواهد شد.
معمار برآورده كننده اين هدف است . در واقع او يك آميزه خردمندانه از طراحي هاي مناسب را كه بهترين اندازه ها، ديدها و تجهيزات براي انجام فعاليتهاي خاص در بنا لازمند ، خلق مي كند.
در بسياري از كشورهاي دنيا، فرد بايد براي ساخت يك بنا به يك معمار مراجعه كند و براي اين منظور هم قوانين خاصي وضع شده است.
تمام طرح ها و پروژه ها ي ساخت و ساز مراحل مختلفي دارند. دست كم ۵ گام اصلي براي هر پروژه طراحي معماري وجود دارد.

طراحي شماتيك(Schematic Design) ؛
گسترش طرح(Design Development) ؛
مدارك ساخت و ساز(Construction Documents) ؛
پيشنهاد مناقصه(Bidding) ؛
وخدمات ساخت و ساز(Construction Services).

طراحي شماتيك اولين و شايد مهمترين گام است و آن مرحله اي است كه در آن معمار به خواسته هاي مخاطب و حتي خيالپردازي هاي او گوش مي دهد و اين همان چيزي است كه معماران به آن برنامه ريزي(Programming) مي گويند. در اين مرحله است كه معمار ملزومات پروژه را بررسي مي كند مثل اينكه براي خانه چند اتاق لازم است و هر كدام چه عملكردي دارند ،چه كسي از آنها استفاده خواهد كرد و چطور؟
در اين مرحله است كه شما شروع مي كنيد به آزمايش ميزان تناسب بين آنچه مي خواهيد، آنچه لازم داريد و آنچه كه مي توانيد برايش خرج كنيد.
معمار انتظار دارد كه شما از ابتدا تا انتها با او صريح و منصف باشيد و بگوييد كه چه انتظاري از پايان كار داريد؟ و سپس طرح نهايي و واقعي را به اوواگذار كنيد.
معمار در اين مرحله از شما سوالاتي خواهد پرسيد تا روحيه شما را بهتر بشناسد، اهدافتان و نيازهايتان را حدس بزند و حتي بفهمد چه بودجه اي براي پروژه در نظر گرفته ايد...
بعد از آن يك ليست كامل از آنچه شما خواسته ايد تهيه شده و براي پروژه شما برنامه ريزي مي شود.
ممكن است اسكيس هايي (طرح هاي دستي سريع) كلي از كار به شما نشان داده شود براي اينكه مثلا نوع آرايش اتاقها يا موقعيت آنها را در زمين درك كنيد.

پيشرفت طرح: پيشرفت طرح زماني است كه معمار جزئيات بيشتري آماده كرده است تا تصوير روشن تري نمايش داده شود. براي مثال پلان طبقه همكف تمام اتاقها را در اندازه واقعي و شكل اصلي نشان خواهد داد.

مدارك ساخت و ساز: زماني است كه معمار كنار تخته طراحي مي نشيند و تمام مدارك لازم را مي كشد. نمودارهايي كه شامل ليست كاملي از مصالح، سطح منابع انساني مورد نياز(نيروي كار) و ... است ،تهيه مي شود.البته اين مساله مي تواند قراردادي بين صاحبكار و معمار باشد. در اين مرحله صاحبكار مي تواند يك پيمانكار استخدام كند.

پيشنهاد مناقصه: پيشنهاد مناقصه زماني است كه شما يك پيمانكار را استخدام مي كنيد تا پروژه را بسازد. راههاي متعددي براي انتخاب پيمانكار وجود دارد مثلا ممكن است شما از قبل پيمانكاري را بشناسيد و كار را به وي محول كنيد.

خدمات ساخت و ساز: اين مرحله آخرين مرحله و مرحله تحقق روياهاي شماست. ساخت و ساز آغاز مي شود و بناي شما از انتزاع و طرحهاي كاغذي و دوبعدي به واقعيت تبديل مي شود.

/ 0 نظر / 49 بازدید