Zaha Hadid and her architecture

به نام خدا

احتمالا( چون واقعا خیلی وقت ها نوشته بودم که مطلبی را خواهم نوشت و به دست فراموشی سپرده شد) مطلبی در مورد اینکه چگونه حدید، حدید شد؟ یا چرا ظاحا حدید معروف است؟ خواهم نوشت.

/ 0 نظر / 2 بازدید