گزارشي از اولين روز نشست علمي تخصصي نورپردازي شهري در مشهد

طبق دفترچه هاي نشست از ساعت 8 تا 9 صبح پذيرش شركت كنندگان انجام مي شد. لابي هتل تقريبا پر بود از دانشجوياني كه براي شركت در نشست بعد از پرداخت 30 هزار تومان و ارسال يك سري مدارك در زمان مقرر براي گرفتن كارت هاي همايش آمده بودند. علاوه بر دانشجويان كارمندان دولتي و شهرداران مناطق مختلف مشهد، مسئولان و مديران سازمان نيز در لابي حضور داشتند. تعداد دانشجويان دختر و پسر به نظر خيلي نا متناسب نمي آمد هرچند تصور مي كنم بازهم تعداد دخترها اندكي بيشتر بود.

ساعت 9 صبح روز 26 دي ماه نشست به طور رسمي با تلاوت قرآن آغاز شد. سپس رئيس سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري مشهد صحبت و پس از آن مهندس بني هاشمي شهردار مشهد شروع به ايراد سخن نمود.

پذيرايي ميان روز در سالن ورودي آمفي تئاتر هتل انجام شد  و سپس با كمي تاخير نسبت به برنامه اعلام شده، اولين سخنران ، پرفسور آيت اللهي  مهمان ويژه نشست سخنراني خود را ارائه كرد.

بعد از اقامه نماز، و صرف نهار،  سخنراني دكتر فلامكي از حدود ساعت 2:15 بعد از ظهر تا ساعت 3:30 ادامه داشت. موضوع سخنراني وي نقش نور در حرمت گذاري و بهره وري از شب شهرها بود. پذيرايي دوم تا ساعت 4 ادامه داشت و بعد از آن استاد چارئي به موضوع جايگاه نورپردازي شهري در گرافيك محيطي پرداختند.

در طول برگزاري همايش نيز نمايشگاهي از شركت هايي مانند رسانه هنر و فرانور شرق و مجموعه اي از عكس هاي  نمونه هاي موفق و ناموفق نورپردازي شهري برگزار شد. علاوه بر اين 4 پوستر از مقالات دانشجويان شركت كننده در همايش نيز در معرض ديد عموم قرار گرفت.

حاشيه1: خيلي تلاش كردم كه گزارش رنگ و بوي علمي داشته باشد اما نتيجه هماني شد كه اينجا مي بينيد. گزارشي زماني و مختصر.

حاشيه 2: فكر مي كنم گزارش بايد همان مجموعه كلياتي باشد كه براي تمام كساني كه در همايش شركت كرده بوده اند يكسان بوده باشد. بنابراين در اين يادداشت از اظهار نظرهاي شخصي جز در يك مورد ( تخمين نسبت شركت كنندگان دختر و پسر) پرهيز كرده ام.

 

به نام خدا

/ 0 نظر / 3 بازدید