شهر نرم: Raum Atelier

به نام خدا

برای نمایشگاه هنرهای معاصر بورگ، شرکت معماری Raum، یک تاسیسات شهری را به نام " شهر نرم "  با همکاری مرکز فرک و ENSA شهر بورگ و گروه باکس طراحی کرده است. در این تاسیسات در یک منطقه شهری، بلوک هایی بر روی یک سازه قابل انعطاف و مدفون در زمین بالا می روند و به این شکل یک بستر نرم و متحرک را شکل می دهند که زیر گام های عابران فرو می رود و موج می خورد.

 

-----------------------------------

منبع: سایت مووز دات کام

/ 0 نظر / 37 بازدید