بار دیگر از ایل دیوو IL DIVO

به نام خدا

به نظرم وجود بعضی از گروه های موسیقی در دنیای این روزها و این وانفسای موسیقی غنیمت است. نمونه اش همین ایل دیوو که اسفند 86 هم در وبلاگم مطلبی درموردشان نوشته بودم و یکی از آهنگهایشان را معرفی کرده بودم. حالا اگر اینترنت پرسرعت داشته باشید و در لحظه ای که این یادداشت را می خوانید آهنگ ستون کناری وبلاگ عوض نشده باشد می توانید آهنگ Halleluja این گروه را بشنوید. ( در غیر اینصورت آهنگ را می توانید از اینجا بشنوید و دانلود کنید.)

در همین مورد بخوانید: معرفی یک گروه بین المللی موسیقی

لازم است اضافه کنم که  Hallelujah  یک واژه عبری است به معنای Praise Yahweh

و طبق شهادت وایکی پدیا دقیقا معادل الحمدلله مسلمان هاست.

در ادامه متن آهنگ به اسپانیایی و ترجمه آن به انگلیسی را می توانید بخوانید:

 

Spanish Halleluia

Lyrics to Hallelujah :
Sebastien:
Un soldado a casa hoy regreso
Y un niño enfermo se curo
Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia

Un desamparado se salvo
Por causa de una buena acción
Y hoy nadie lo repudia, hallelujah

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah

Carlos:
Un ateo que consiguió creer
Y un hambriento hoy tiene de comer
Y hoy donaron a una iglesia una fortuna

David:
Que la guerra pronto se acabara
Que en el mundo al fin reinara la paz
Que no habrá miseria alguna, hallelujah

Urs:
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah

Por que la norma sea el amor
Y no gobierne la corrupción
Sino lo bueno y lo mejor del alma pura

Todos:
Porque dios nos proteja de un mal final
Porque un día podamos escarmentar
Con que acaben con tanta furia, hallelujah

Urs:
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah

David:
Hallelujah, hallelujah

English Hallelujah

Sebastien:
A soldier returned home today
And a sick child was cured
And there is no work in the rain forest today

A desolate person was saved
Because of a good deed
And today nobody condemned him, hallelujah

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah

Carlos:
An atheist came to believe
And he who was hungry was given food today
And today a church was donated a fortune

David:
That the wars will end soon
That the world will be peaceful in the end
That not a single misery will exist

Urs:
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah

So that love will be the norm
And not government corruption
But the good and the best of a pure soul

All:
Because god will protect us from a tragic ending
Because one day we will be able to learn our lesson
From that which could end in such fury, hallelujah

Urs:
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah

David:
Hallelujah, hallelujah

 

/ 0 نظر / 95 بازدید