گفتگوی معماری: شايد باز هم در ادامه دو يادداشت قبل!

به نام خدا

یک گپ معمارانه! با حضور چند نفر! شاید بعضی اصوات به نظر آشنا باشند(!)

یادداشت۱: فایل صوتی که قرار بود با همکاری یکی از دوستان بین المللی آماده شود به دلیل گرفتاری شخصی فرد مورد نظر و سفر یکی از وابستگان به نروژ به تعویق افتاده است.

یادداشت۲: تاریخ گفتگو 5/19/2005

/ 0 نظر / 3 بازدید