آدولف لوز كه بود؟

گاهي اوقات در بعضي نوشته هاي درسي به شخصيت هاي جالبي بر مي خوريم .بعضي افكار صرفنظر از درست يا نادرست بودنشان ،با توجه به زمان مطرح شدنشان در نوع خود يك رويداد تاريخي محسوب مي شوند.و بسياري از همين افكار در ساليان بعد تاثير شگرفي بر مسائل مرتبط با خود گذاشته اند.
يكي از اين شخصيت هاي جالب و عجيب آدولف لوز است.اولين بار نام لوز را از زبان استاد درس معماري جهان 2 شنيدم و شخصيتش به نظرم بسيار جالب آمد.لوز در زمان فعاليت حرفه اي اش كتابي تحت عنوان جنايت و تزئينات منشر كرد كه در آن زمان با توجه به نفوذ و غلبه سبك ليبرتي كاري بسيار شجاعانه بود.متاسفانه متن كاملي راجع به لوز پيدا نكردم اما خواندن مطالب زير نيز خالي از لطف نيست.

آدولف لوز كه بود؟1933-1870
لوز بعد از گذراندن دوره هايي در درسدن پلي تكنيك،در سال 1893 سفري طولاني به ايالات متحده داشت،جايي كه او كارهايي از مكتب شيكاگو را كه بخوبي نشان دهنده جنبش آرتز اند كرفتز بودند،(Arts and Crafts) مشاهده كرد.زمان بازگشت به اروپا فعاليت حرفه اي اش را در وين آغاز كرد.كارهايي خلق كرد كه كه مستقيماً نمود عيني تئوريهايي بودند كه در نوشته هايش ارائه داده بود.
خانه اي كه براي ابراز مخالفت با جاگن استيل(نام آرت نوو در آلمان) در دو دهه اول قرن 20 ساخت در اصل نمايشي بتن بودند كه در ديدگاه نظري اش تحت عنوان آرشيتكتور(Architektur)، منتشر كرده بود.
فضاهاي داخلي آراسته شده با چوب و سنگ مر مر كه با فضاهاي خارجي مكعب گونه (كوبيك) و با سطوح گچ اندود مغاير بودند ،در اصل از قيد هر نوع تزئيناتي رها شده بودند.
لوز در سال 1920 به عنوان رئيس معماران شهر انتخاب شد.اين مقام به او اجازه دخل و تصرف در محدوده خانه سازي عمومي را داد.با وجود جدا بودن از فرهنگ معماري زمانش ،بيشتر به مدافعان جنبش آوان گارد اروپائي نزديك بود.خانه جنجالي تريستان تزارا كه در سال 1926 در پاريس ساخت،تاثير دادائيسم را بر كارهاي او نشان مي دهد.

/ 0 نظر / 61 بازدید