از ضیافت هشتم چه خبر؟

به نام خدا

قرار بود مهلت ارسال مطالب در خصوص معماری و رسانه تا ١٩ مهر باشد. اما ظاهرا این مهلت تا ٢ هفته دیگر تمدید شده است تا کسانی که مثل من  در این مدت برای نوشتن تعلل کرده اند هم شانس حضور داشته باشند.

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید