یک کتاب، یک نویسنده: چارداش، دایان پیرسن

به نام خدا

 

 

 این داستان توصیفی است از وضعیت مردم مجارستان در اوایل قرن بیستم وضع اشراف اصیل مجار طبقه متوسط به ویژه نجبای قدیمی که با رفتار متین و در عین حال تنبل گونه خود به مراتب از همسایه های سرمایه دار خودشان کمتر ثروت داشتند. همچنین در این رمان جنبه های تاریخی مجارستان حوادث ریز و درشت عصر جدید انقلاب و گسست زندگی ملاکان و اشراف پدیدار شدن نسلی جدید نیز توصیف شخصیت های گونه گونه و خانواده هایی از طبقات مختلف از جمله کالدی ها در یک سو و مالکین جدید مانند رکس رسی ها و فیرنک ها و مانند ان روایت می شود.

"داستانی پرازفرازونشیب درمورد خانواده های اشرافی مجارستان. درمورد جنگ و انقلاب و کمونیسم، عدالت خواهی و حق طلبی، عشق و نفرت، انزوا و طرد شدن و به خاطره پیوستن روزهای خوش.

 

کودکان پر شور و نشاط بزرگ شدند و دوران نوجوانی خود را سپری کردند و جوانهای افسونگر دلفریب پا به سن گذاشته و پیرها مردند و از تمام آنها فقط خاطره ایی باقی ماند. در دوردستها. خاطره هایی از روزهای سکوت و آرامش و شادی و آسودگی. از روزهای نشاط و آرزو برای رسیدن به فرداهایی شادتر در کنار خانواده. اما جنگ با آن چهره پلیدش تمام پاکیها و خوبیها را شست و برد و آنچه بر جای گذاشت، تنها جسدهای تکه شده، فقر و تنگدستی و بی آبرو شدن آبرومندان بود.

 

جوانان با نشاط نقص عضو شدند و زیبا رویان بیوه و بسیاری از مادران عزادار همسران و فرزندان. سالها سپری شد ولی نتیجه آن، تنها بی سامانی و اعصاب و روان لگد مال شده مردم بود." *

 

 

----------------------------------------------------------

نکته: چارداش نام رقصی محلی در مجارستان است که به آن تانگوی شرقی نیز می گویند.

نکته: منبع چکیده کتاب سایت صد و 10 بوک دات آی آر

*: از سایت جهان سرگشته (با سکون روی نون و بدون اعراب) دات بلاگفا دات آی ار برداشت شده است.

/ 0 نظر / 152 بازدید