مطالعه قبل از طراحی لازم است! حتی برای شما گروه نیویورکی!

به نام خدا

به زودی مطلبی خواهم نوشت از اشتباهات غیرقابل چشم پوشی یک گروه طراحی نیویورکی در طراحی یک بنا تا نقش مطالعه پیش از طراحی بیش ار پیش روشن شود!

صادقانه بگویم خود من هم که این طرح را اول دیدم  از بعضی ایده های غیر تکراری آن خوشم آمد در واقع خواندن نظرات بقیه بود که باعث شد یکبار دیگر برگردم و به مشخصات طرح و طراحی هایش دقیق تر نگاه کنم...

ادامه دارد!

Link to: http://ninashahrokhi.persianblog.ir/post/697/

/ 0 نظر / 5 بازدید