نمادی از مسئوليت پذيری و دوام، نمادی از کشور آفتاب تابان، ژاپن

Nina Shahrokhi ©.Persian edition, First published in Hamshahri newspaper Tehran April 2005
به نام خدا

اين مجتمع بين المللي در سايت سيتي هال و ساختمان مجلس سابق در محدوده مارونوكي مركز محدوده اداري و مجاور به ساختمان تجاري گينزا قرار گرفته است. در سمت شرق خطوط راه آهن ژاپن قرار دارد كه مهمترين و عمده ترين سيستم حمل و نقل شهري است. 4 خط مترو و 2 ايستگاه قطار بسيار شلوغ به نام هاي ايستگاه توكيو و ياراكوچو كه در سمت شمال و جنوب قرار دارند، در محدوده سايت واقع شده اند كه موجب ايجاد رفت و آمد زيادي در محدوده بنا مي شوند، از عناصر شاخص سايت كاخ شاهنشاهي است.
رافائل وينولي معمار آرژانتيني بازار بين المللي توكيو، تحصيلا ت خود را در دانشگاه بوئنس آيرس به پايان برده است. از نمونه پروژه هاي او مي توان به كالج لمان نيويورك، سال 1994، فاز يك كالج جان جي در نيويورك، سال 1988، اشاره كرد. رافائل وينولي در سال 1995 از انجمن معماران آمريكا مدال افتخار دريافت كرد. از ديگر كارهاي وينولي كه در آسيا ساخته شده است، مجتمع فرهنگي تفريحي سامسونگ در سئول كره جنوبي است.
بازار بين المللي توكيو به مساحت زمين 7360 متر مربع و زير بناي۴۰۴۰۰ مترمربع، 1/65 بيليون دلا ر هزينه روي دست كارفرما گذاشت! طرح وينولي در سال 1989 در مسابقه اي كه به همين منظور ترتيب داده شده بود، برگزيده شد. اتمام پروژه تا سال 1996 به طول انجاميد و يك سال بعد افتتاح شد. اين بنا به سفارش حكومت ملي توكيو ساخته شده است.
بازار بين المللي توكيو به طور كلي از 2 نوع حجم تشكيل شده است: يك حجم آلي ارگانيك) با مقطعي شبيه چشم انسان، 4 حجم مكعب شكل با ابعاد متفاوت؛ دليل انتخاب چنين احجامي به وسيله معمار، شاخص كردن بنا و تبديل آن به الماني نمايشي و سمبليك بوده است. همانگونه كه برج ايفل تداعي گر پاريس و سالن اپراي سيدني معرف سيدني است، اين هال شيشه اي با ارتفاع 57/5 متري خود مخصوصا در شب با نورپردازي زيبا و ماهرانه اش) نمادي است از مسووليت پذيري و دوام، نمادي از كشور آفتاب تابان، ژاپن.
دليل ديگر تفاوت حجم  هال شيشه اي با احجام مكعبي، تفاوت عملكرد آنهاست. در واقع حجم هال شيشه اي تنها يك عملكرد ارتباطي دارد، درحالي كه بخش هاي فروشگاهها، آمفي تئاتر ها و... در احجام مكعبي واقع شده اند.
رافائل وينولي در ديگر كارهاي خود مانند مجتمع فرهنگي تفريحي سامسونگ در سئول نيز احجامي شبيه هال شيشه اي بازار بين المللي توكيو به كار برده است كه شايد اين خود به منزله اثر انگشت يا امضا معمار باشد! چيزي شبيه حركت هاي زيگزاگي بناهاي استرلينگ يا صفحات تخت تودرتو در دوره اي از كارهاي آيزنمن.
پله ها بين حجم هاي مكعبي شكل قرار گرفته اند و در واقع در آنها حل شده ا ند. تنها مفصل ارتباطي مكعب ها پلهها هستند. حجم هال شيشه اي به وسيله 3 پل با احجام مكعب شكل در ارتباط است. ضمن اينكه پلا ن طبقه اول پلا ني گسترده است و تمام احجام از طبقه زيرين با يكديگر ارتباط دارند. درون هال شيشه اي تنها رنگ هاي خنثي به چشم مي خورد، اما رامپي كه در كناره هال واقع شده به رنگ نارنجي در آمده تا فضا را از يكنواختي كه حاصل بكارگيري رنگ هاي خنثي است نجات دهد.
ايده هاي حجمي و فرمي اولين تفكرات وينولي در طراحي بنا بوده است؛ توجه به عنصر شاخص سايت يعني كاخ شاهنشاهي، كاملا  در طراحي بنا موثر بوده است. براي مثال از آنجا كه از كاخ شاهنشاهي رودخانه اي مي گذرد، معمار در سقف هال شيشه اي بنا جزئيات را طوري طراحي كرده است كه در شب به كمك نورپردازي هاي ماهرانه، بنا همانند يك قايق  پارويي معلق به نظر برسد! علا وه بر اين حجم بنا حجمي جهت دار است و اشاره آن به سمت كاخ شاهنشاهي است، ضمن اينكه احجام مكعبي شكل كه يكي پس از ديگري كوچك مي شوند ريتمي به وجود مي آورند كه ديدگان را به سوي عنصر شاخص سايت راهنمايي مي كند. توجه خاص به مكان قرارگيري بنا و موقعيت خاص كشور ژاپن و زلزله هاي هر روزه و مداوم از جانب معمار بسيار جالب توجه است. علا وه برنوع احجام انتخابي، استفاده از مصالح خاص نيز در بنا رعايت شده است.
/ 0 نظر / 6 بازدید