روشهاى مختلف در انتخاب دكوراسيون

 

Nina Shahrokhi ©.Persian edition, First published in Iran newspaper Tehran October 2004

 به نام خدا

 
موضوع دكوراسيون داخلى خانه ها بحث جديد و تازه اى نيست. با يك نگاه كوتاه و اجمالى به سير روند تغيير سبك ها اين موضوع كاملاً مشهود است. اما دكوراسيون در هر دوره مفهوم تازه اى به خود گرفته است چنان كه گاهى به شدت افراطى و تزئيناتى و گاهى كاملاً حساب شده و منطقى نمودار شده است.
در ايران نيز اين موضوع برخلاف تصور اكثر ما از ديرباز وجود داشته و مورد توجه بوده است. خانه هاى ايرانى با سبك و سياق خاص خود طراحى مى شده اند و مبلمان خاصى در فضاهاى مختلف مورداستفاده بوده اند.
زندگى ماشينى دوره اى كه در آن هستيم و مشغله هاى كارى روزمره به خانه بار ديگر ارزشى دوچندان داده است.
همه ما به طور آگاهانه يا ناآگاهانه دست به طراحى دكوراسيون خانه خود مى زنيم. نتايج تحقيقاتى كه در اين زمينه انجام شده است بسيار جالب توجه است براى مثال در نمونه هاى متعددى كه در منطقه بركلى اوكلند مشاهده شده، بسيار جالب توجه است كه اتاق هاى خواب، يعنى تنها فضاى خصوصى ساكنين، به نحو جاذب و مطابق با سلايق شخصى افراد دكوراسيون مى شوند كه به طرز نمادينى نشان دهنده شخصيت صاحبان فضاست. اتاق هاى نشيمن ـ كه فضايى عمومى متعلق به ۶ يا ۸ نفر با شخصيت هاى متفاوت است ـ اندك و مختصر دكوراسيون مى شوند، شايد بيشتر به اين خاطر كه توافق برسر سليقه هاى فردى متمايز و به شدت شخصى، به آسانى حاصل نمى شود. جالب اينجاست كه بيشتر خانه هاى خانوادگى معمولى ممكن است نشان دهنده سازش متضادى باشد ميان اتاق هاى خواب، كه عملكردى اما غيرجذاب دكوراسيون شده اند از يك طرف و اتاق هاى نشيمن كه در آن از ميهمانان و خويشاوندان پذيرايى مى شود از طرف ديگر؛ اتاق هاى نشيمنى كه بهترين اثاثيه، نشان هاى خانوادگى، آثار هنرى، تصاوير و چيزهاى ديگرى از اين دست هستند و بيانگر خودجمعى خانواده مى باشند. تنها استثنا براى چنين الگويى ممكن است اتاق نوجوانانى باشد كه شديداً جنبه خصوصيات فردى به خود گرفته و بازتابى از تلاش هاى نوجوان براى دستيابى به شخصيت فردى متمايز از والدين است.
در تحقيق منتشر شده اى درباره اتاق هاى نشيمن، ادوارد لاو من و جيمز هاوس دريافته اند كه وجود يا فقدان اشيايى معين، اگرچه نه چندان دقيق، بر خصوصيت و شأن خانوادگى دلالت مى كند. اتاق نشيمن بيشتر از هر فضاى ديگرى در خانه اين دلالت ها را آشكار مى سازد، زيرا:
«اتاق نشيمن در حيطه اى قرار دارد كه معمولاً در معرض ديد ميهمانان است و از اين جهت وضعيت آن بايد در خور اين نقش باشد. بنابراين انتظار مى رود اتاق نشيمن بيش از ساير قسمت هاى خانه، تلاش هاى فردى آگاهانه و ناآگاهانه براى هويت جمعى خانواده را منعكس كند.»
خانه هاى امروزى ما همانند خانواده هاى امروزى جالب و متفاوتند. براى تغيير دكوراسيون داخلى يك خانه نوع نگاه افراد خانه و سلايق آنها چه در زمينه عملكردى و چه زيبايى شناختى حائز اهميت است. بدون توجه به سبك معمارى، اندازه يا عمر خانه، تغيير دكوراسيون داخلى خانه به وسيله خود شما به ارزش خانه تان به عنوان مكانى براى استراحت و لذت بردن از جمع خانوادگى و دوستان اضافه خواهد كرد.
جست وجو كردن سرگرمى هاى مورد علاقه خانواده و چگونگى گذران اوقات فراغتشان در طراحى دكوراسيون داخلى كمك شايانى خواهد كرد. انتخاب رنگ ها نيز تحت تأثير همين عامل است. براى مثال يك خانواده جوان با فرزندانى خردسال ممكن است رنگ هاى شادى را براى افزايش كارايى زمان يادگيرى و بازى انتخاب كنند. رنگ هاى درخشان مى تواند براى درها و چارچوب پنجره ها و يا براى هماهنگ كردن مبلمان ناهماهنگ استفاده شوند. خانواده اى كه افراد آن از سفرهاى پى درپى دور دنيا(!) لذت مى برد ممكن است ترجيح دهد كه طيفى از رنگ هايى را كه گلچينى از دسترنج هاى نفيس و قابل فهم طول سفر است انتخاب كند.
/ 0 نظر / 4 بازدید