دومين پاسخ: بستامی دات آی آر.

به نام خدا

پاسخ دوم سئوالات مربوط به قضاوت معماری از آقای ايمان بستامی:

با سلام .معماری هنری است که به تمام ابعاد وجودی انسان توجه دارد ابعاد فیزیک ومتافیزیک جسمانی روحی وروانی.که این ابعاد تابع زمان ومکان بوده وبه همین علت معماری نسبی می باشد.عدم مطلق بودن باعث می شود که معماری 2+2=4 نباشد.البته این دلیل بر رد اصولگرایی در معماری نیست معماری در نودونه درصد براصول زیبایی شناختی متکی بوده طوری که زمان و مکان را تحت تاثیر خود قرار داده واگر2+2=4 نباشد دیگر2+2=5 ویا 2+2=3 میباشد.
درمورد نقد وقضاوت باید به این نکته اشاده کرد که قضاوت در معماری ویا هر هنر دیگر نتیجه نقد آن اثر است به عبارتی دیگر از نقد به قضاوت میرسیم.
یک پروژه دانشجویی باید با در نظر گرفتن پایه آکادمیکی کلاسه شود و20 دانشجو را بر اساس مقطع تحصیلی تعریف کرد نه بر اساس 20 معماری که وجود ندارد.

/ 0 نظر / 3 بازدید