نمود هندسه در معماری

به نام خدا
برجهای دو قلو ی پتروناس را همه ما می شناسیم. آیا می دانستید که طراحی معماری این برجها بر اساس ۲ مربع ساده هندسه اسلامی که ستاره ای ۸ پر را می سازد انجام شده است و بازتاب کننده وحدت در عین کثرت، هماهنگی، پایداری و خرد است؟

20zdydi.jpg2e2fknq.jpg
 یک عبارت بیاموزیم: The unity within unity= وحدت در عین کثرت

 

/ 0 نظر / 26 بازدید