تاثير كاربري بناها بر معماري آنها

به نام خدا

 

بناها از لحاظ كاربري به چند دسته كلي تقسيم مي شوند:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بناهاي عمومي مانند: سالن هاي شهري، ايستگاه هاي راه آهن، بيمارستان ها، سيلو ها، رصد خانه ها، مدارس و دادگاه ها و ....

 

بناهاي خصوصي مانند: قلعه ها، قصرها، ساختمان شوراي شهر و كشور و ...

 

بناهاي تجاري مانند: بانك ها، انبارها، سوپر ماركت ها، كشتارگاه ها، تعميرگاه ها، بندرگاه ها، فانوس دريايي و ...

 

بناهاي صنعتي مانند: آسياب ها، كارگاه ها ، كارخانجات و ...

 

بناهاي روحاني مانند : مقبره ها، كليساها، ديرها  و پرستشگاه ها و ...

 

بناهاي روستايي مانند: خانه هاي روستايي، اصطبل ها، خانه هاي شكار، دامداري ها و ...

 

هر كدام از كاربري هاي ذكر شده نوعي معماري خاص را مي طلبد كه به نوعي بازگو كننده هويت دروني بنا نيز باشد...    ادامه دارد

 

/ 0 نظر / 3 بازدید