فتوت نامه معماران: یک اتفاق خوب

به نام خدا

"در تاریخ این سرزمین کسانی بوده اند که بی تقلای نام و نان، خود را وقف رشد معنوی و اخلاقی حرفه شان کرده بودند و خویش را اخوان الصفا می نامیدند. فتوت نامه هایی که در هر پیشه از معماران و بنایان و آهنگران و چیت سازان و جز آن باقی مانده است، شرح اصولی است که یکدیگر را به آن توصیه می کرده اند و فرد خاطی را پس از نصیحت از جمع خویش می راندند و بی اعتبار می دانستند. آیا نهادی جمعی و مدرن مبتنی بر اصولی توافق شده می تواند با اعتبار بخشیدن و یا بی اعتبار کردن یک مسابقه، کیفیت فعالیت حرفه ای را در جامعه معماری ارتقاء بخشد؟ نظر شما چیست؟"

جملاتی که در بالا خواندید بخشی از وبلاگ تازه تاسیس " فتوت نامه معماران" است که در این وانفسای مسابقات و همایش ها می تواند اتفاق خوبی باشد. پس اگر هنوز در ابتدای راه این وبلاگ نظری دارید به http://fotovatnameh.persianblog.ir/ بروید و بی دغدغه نظر بدهید!

/ 0 نظر / 39 بازدید