ضیافت ششم: معماری زمینه گرا

به نام خدا

فکر می کنم حسام عتیقی در کامنت های ضیافت ششم گفته بود و شاید هم پنجم که بهتر است روش ارائه مطالب کمی تغییر کند. من هم فکر های اولیه ام برای ضیافت ششم را تصویری کرده ام. احتمالا مطلبی در مورد معماری زمینه گرا و معماری سنتی ( ارتباط این دو، شباهت ها یا تفاوت هایشان و از این دست...) خواهم نوشت.

 

 

برای دیدن اندازه بزرگتر روی آن کلیک کنید.

/ 0 نظر / 4 بازدید