۰۰۰

به نام خدا

 

باز هم ايميلی از يکی از دوستان:

 

از" نامه آبراهام لینکلن به آموزگارفرزندش "

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

او باید بداند که همه مردم عادل و همه آنها صادق نیستند.اما به فرزندم بیاموزید که به ازای هر شیاد، انسان های صدیق هم وجود دارند. به او بگویید در ازای هر سیاست مدار خودخواه، رهبر با همتی هم وجود دارد. به او بیاموزید که در ازای هر دشمن، دوستی هم هست. می دانم که وقت می گیرد اما به او بیاموزید که اگر با کار و زحمت خویش یک دلار کسب کند بهتر از آن است که

 

جایی روی زمین پنج دلار پیدا کند. به او بیاموزید که از باختن پند بگیرد و از پیروز شدن لذت ببرد. او را از غبطه خوردن بر حذر دارید. به او نقش و تاثیر مهم خندیدن را یاد آور شوی

د. اگر می توانید به او نقش مهم کتاب را در زندگی آموزش دهید. به او بگویید تعمق کند، به پرندگان در دل آسمان، به گل ها درون باغچه، به زنبور ها که در هوا پرواز می کنند دقیق شود.

 

 

به فرزندم بیاموزید که در مدرسه بهتر این است که مردود شود اما با تقلب به قبولی نرسد. به او یاد بدهید با ملایم ها، ملایم و با گردن کش ها، گردن کش باشد. به عقایدش ایمان داشته باشد حتی اگر همه خلاف او حرف بزنند. به او یاد بدهید که همه حرف ها را بشنود و سخنی را که به نظرش درست می رسد را انتخاب کند. ارزش های زندگی را به فرزندم آموزش دهید. به او یاد بدهید که در اوج اندوه تبسم کند. به او بیاموزید که در اشک ریختن خجالتی وجود ندارد. به او بیاموزید که می تواند برای فکر و شعورش مبلغی تعیین کند اما قیمت گذاری برای دل بی معناست.

 

به او بیاموزید که تسلیم هیاهو نشود و اگر خود را بر حق می داند پای سخنش بایستد و با تمام قوا بجنگد. در کار تدریس به فرزندم ملایمت به خرج دهید اما او را ناز پرورده نسازید. بگذارید او شجاع باشد. به او بیاموزید که به مردم اعتقاد داشته باشد. توقع زیادی است اما ببینید که می توانید چه کار بکنید.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید