مباحث جديد

به نام خدا

از اين تاريخ به بعد سعی خواهم کرد خلاصه ای از مطالعات پايان نامه ام را در وبلاگ بگذارم. لازم به ذکر است که استفاده از اين مطالب با ذکر منبع بلا مانع می باشد! و قانون کپی رايت هم که طبق معمول هميشه پابرجا خواهد بود.

از پروپوزال پايان نامه شروع می کنم. هرچند شايد اين پروپوزال به نظر بعضی از دوستان کمی عجيب بيايد اما طبق يک روش آکادميک و روش مطرح و مورد استفاده در اکثر مراکز آموزشی معتبر دنيا نوشته شده است.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

عنوان تحقيق:

عنوان تحقيق،بررسي بناها يا ساختمانهاي صدا و سيما (مراكز راديو تلويزيون، مراكز رسانه هاي تصويري و ايستگاهاي راديو تلويزيون) مي باشد.

 

بيان مسئله:

ابتدا بايد گفت علاوه بر عدم وجود چنين مجموعه اي در استان هاي جديد، يك مشكل عمده وجود دارد كه البته در مورد اكثر و يا تمامي اين نوع بناها صدق مي كند. و آن ارتباط محصول و عملكرد اين بنا با مخاطب است. در اكثر بناها كه به نوعي خدماتي را به انسان ها عرضه مي كنند( مانند مراكز درماني) و يا مكاني را براي انجام يك فعاليت فراهم مي كنند(مانند مراكز آموزشي) و يا محصولي را در اختيار افراد قرار مي دهند( مانند مراكز تجاري)، مخاطب به طور مستقيم با بنا و بهره حاصل از آن در ارتباط است. اما يكي از نقدهايي كه به تلويزيون ( به عنوان يكي از محصولات عمده صدا سيما) و اصولا رسانه هاي تصويري مي شود اين است كه مخاطب در برابر آن منفعل است و قدرت انتخاب برنامه را ندارد. اين نكته تنها يك مثال از عدم ارتباط مستقيم اين نوع بنا با مخاطب است. آن هم بنايي كه محصولي توليد مي كند كه به مدد رشد رسانه اي امروز، دور از دسترس ترين مكان ها را نيز مي تواند تحت تاثير خود قرار دهد و صاحبنظران بسياري در مورد تاثير فوق العاده و چشمگير آن بر انسان در زمينه هاي مختلف هرروزه سخن مي گويند.اين مشكل در رسانه اي فراگير مانند اينترنت تا حدودي بر طرف شده است[1]، اما تلويزيون و مراكز وابسته به آن هنوز به دليل داشتن اين ضعف مورد انتقاد واقع مي شوند. اين مشكل در تمام و يا اكثر رسانه هاي ديداري شنيداري و برنامه ساز دنيا كم و بيش وجود دارد. مخاطبان رسانه ها به مصرف كنندگان اطلاعات بدل شده اند. در بسياري از كشورهاي اروپايي و امريكايي مشكل ديگري نيز مزيد علت شده و آن حكومت تبليغات بر رسانه هاست. به اين ترتيب پيام گيران رسانه ها به عنوان مصرف كنندگان احتمالي، ارتباطي پويا با اين توليد كننده بزرگ و تاثير گذار نخواهند داشت. سايه افكني و ارتباط تشكيلات تعيين شده و خاصي با رسانه هاي ديداري شنيداري در اكثر نقاط دنيا مانع استفاده دقيق و صحيح و ارتباط موثر مخاطبان شده است.گذشته از اين موضوع اگر از جنبه ديگري بخواهيم به موضوع بنگريم عدم تطابق فرم و عملكرد در اين نوع بناها نيز به عنوان يك مشكل وجود دارد. شايد در بناهايي كه جنبه هاي فرمي در آنها قوي تر است مشكل كمرنگ تر به نظر بيايد اما بناهايي كه عملكرد در كليت معماري آنها در راس قرار دارد ( مانند بيمارستان ها، زندان ها، كارخانجات و ...)توجه خاصي را مي طلبند. بررسي اجمالي بناهاي مراكز صدا و سيماي كشورمان و علي الخصوص مراكز كوچك استان ها بي توجهي به عملكرد بنا در معماري آن را علاوه بر يكپارچه و هماهنگ نبودن فرم و عملكرد نشان مي دهد.از آنجايي كه رسالت اصلي رسانه هاي همگاني به هم پيوستن مرزهاي جغرافيايي و علاوه بر آن مرزهاي طبقه، نژاد، فرهنگ، سياست، تحصيلات و جنسيت براي توزيع سرگرمي و اطلاعات است كه تلقين و تجديد كننده ديدگاه هاي ويژه انساني است. مسلم است كه در صورت تداوم اين مشكل ارزش ها از بين خواهد رفت و يا به شكل غير قابل باوري تغيير خواهند يافت. ضمن اينكه در مورد مشكل كمي اي كه ذكر شد (عدم تطابق فرم و عملكرد) نيز با مشكل به پس زمينه رانده شدن معماري روبرو هستيم.

 

ابتدائي ترين مرحله  براي حل مشكل قبول وجود خلاء در زمينه هاي پژوهشي اين عرصه است پس ابتدايي ترين راه حل غني شدن اين عرصه و ورود به حوزه هاي مطالعاتي و پژوهشي در خصوص شناخت رسانه ها و مخاطبان آن و ايستگاه ها و فضاهاي وابسته به امور رسانه اي مي باشد.درگير كردن مخاطب با سازمان، گام بعدي براي حل اين مشكل است. هرچند به نظر سخت ترين بخش نيز هست، اما بايد مخاطبان را در ارتباط مستقيم با سازمان، روند شكل گيري برنامه ها، برنامه ريزي هاي آينده و مشكلات و توانمندي هاي ساخت و توليد قرار داد. مي توان گروه هاي سني مختلف را به نحوي با موضوع درگير كرد و اجازه ورود و دخيل شدن در تصميم گيري ها واظهار نظر را به آنها داد.

در مورد مشكلي كه ذكر شد خلاء اطلاعات مشهود است. در واقع هيچ نوشته مدون و مكتوبي به بررسي ارتباط رسانه هاي تصويري و سازمان صدا و سيما با مخاطب در ايران نپرداخته است. تنها اطلاعات محدودي در قالب مصاحبه هاي مختلف و يا بخش هاي كوتاه اخبار وجود دارد و اگر هم منبعي در اين زمينه موجود باد از يك منظر خاص به آن پرداخته است و بخش هاي تاثير گذار ديگر به دست فراموشي سپرده شده اند. علاوه بر خلاء اطلاعات تناقض اطلاعات نيز موجود است اين مسئله را بايد در زمينه اي فراتر از كشورمان بررسي كرد چراكه نظرات نظريه پردازان و صاحبنظران و دست اندركاران مختلف خود مؤيد اين مطلب است و عده اي رسانه ها را در ارتباط با مردم و عده اي رسانه ها را كاملا جدا از عموم جامعه مي دانند.مكان اين پژوهش شهر بيرجند و جمعيت مخاطب آن شامل سه دسته: كارمندان و دست اندركاران اين نوع بنا، مراجعين كه خود شامل افراد متخصص و در ارتباط با مجموعه، افراد داراي تخصص خاص بدون ارتباط مستقيم با مجموعه( مانند معماران) و مردم عادي مي شوند و دسته سوم نيز مردم مخاطب رسانه ها مي باشد.  

نتيجه اين تحقيق مي تواند روش هاي مناسبي براي طراحي فضاهاي راديو تلويزيون در اختيار دست اندركاران قرار دهد . طرز برخورد با مخاطب و درگيري آن در فضاي مورد نظر تحقيق نيز به  دست يابي به اهداف پروژه كمك خواهد كرد ضمن اينكه پيشنهادهايي براي مديريت اينگونه فضاها به نحوي كه ارتباطي پويا با مخاطبان خود داشته باشند ارائه خواهد كرد. راه كارهاي پژوهشي اين تحقيق اهميت مطالعات در عرصه هاي مختلف را به نمايش خواهد گذاشت و تاثير اين گونه برخورد با موضوع را در عرصه هاي عملكردي نشان خواهد داد ضمن اينكه مي تواند منجر به تعريف فضايي جديد در اين نوع بنا شود و علاوه بر آن بسياري از فضاهاي موجود در اين نوع بنا مورد بازنگري قرار گيرد. در نهايت بنايي به وجود خواهد آمد كه علاوه بر ايجاد يكي از تاثير گذارترين رسانه ها، اجازه نقش پذيرفتن را به مخاطب خواهد داد و به مكاني آموزشي ـ توليدي تبديل خواهد شد. علاوه بر موارد ذكر شده اصول طراحي بنا به دليل ارتباط با حوزه هاي مختلف از چند منظر بررسي خواهد شد:

-         شهرسازي

-         معماري

-         آئين نامه

-         علوم ارتباط جمعي و رسانه اي

 

بيان اهداف:

هدف كلي: طراحي مجموعه صدا و سيما براي شهرستان بيرجند به عنوان يكي از مراكز تازه تاسيس كشور

هدف اختصاصي: تبديل سازمان صدا سيما به مكاني آموزشي ـ توليدي

هدف اختصاصي تر: شناخت مخاطب تلويزيون و تلاش در جهت بازنگري در ارتباط مخاطب با رسانه هاي تصويري و تعريف يك ارتباط جديد براي از بين رفتن نقش انفعالي مخاطب

 

 

منابع و پيشينه تحقيق:

- كتاب رسانه ها، ارتباطات، فرهنگ رهيافتي جهاني نوشته: جيمز لال ترجمه: مجيد نكودست

- كتاب از نشانه هاي تصويري تا متن به سوي نشانه شناسي ارتباط ديداري نوشته: بابك احمدي

- كتاب جهاني شدن، فرهنگ، هويت و معنا نوشته: احمد گل محمدي

-         كتاب شناخت مخاطب تلويزيون با رويكرد استفاده و رضامندي نوشته: مينو نيكو، ايما سعيديان، وازگن سركيسيان و سعادت شيخ

-         مقاله رسانه هاي متعامل در عصر جديد ( دموكراسي ديجيتال) آقاي سينا قربانلو

-         مقاله حوزه عمومي ، رسانه ها و جامعه مدني نوشته: جين كوهن مترجم: ليدا كاووسي

-         مقاله ايران، جامعه اطلاعاتي و چشم اندازهاي آينده نوشته: اسماعيل يزدان پناه

 

طرح يا طرح هاي مشابه:

-     پايان نامه جهان بينابين( پايگاه چند رسانه اي) خانم آزاده شاهچراغي ( دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز) استاد راهنما: دكتر داراب ديبا

-         پايان نامه برج مخابراتي تهران و مركز تجارت آقاي علي كاوه زاده (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز)

-         پايان نامه برج ارتباطي تهران( مركز انفورماتيك و اطلاع رساني) آقاي بهزاد اتابكي (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز)

 

چكيده تحقيق( خلاصه پژوهش):

رسانه هاي جمعي بي شك از پديده هاي بارز جهان به شمار مي روند. سهم آن ها در تحول فرهنگي و اجتماعي جامعه بشري در صد سال گذشته به حدي بوده است كه دوران كنوني را عصر ارتباطات نيز ناميده اند.

در ميان رسانه هاي جمعي كشورها، راديو و تلويزيون به لحاظ طبيعت ويژه خود كه همانا پوشش فراگير و سهولت استفاده است، اهميتي ويژه دارند. به همين دليل، به رغم توسعه روز افزون فن آوري ارتباطات و ظهور پديده هاي نو در عرصه ارتباط جمعي، اين دو همچنان اعتبار خود را حفظ كرده اند. ايستگاه ها و فرستنده هاي راديو و تلويزيوني از ارزشمندترين و حفاظت شده ترين دستگاه هاي فني در هر نقطه اي از جهان هستند. رسانه ها نمونه هاي سنتهاي كوتاه مدت و بلند مدتي را برمي انگيزند كه مي تواند بر كل جامعه اثر بگذارد.

با اين مقدمه و تاكيد بر اهميت رسانه هاي ديداري و شنيداري طراحي بنايي براي انجام فعاليت هاي خاص رسانه اي در اين تحقيق مد نظر قرار گرفته است. خط سير ويژه اي كه در اين تحقيق دنبال مي شود شناخت مخاطب و درگير گردن مخاطب با فعاليت هاي اين مجموعه يا به عبارت ديگر ارتباط با مخاطب پوياست كه مسلما فضاهاي جديد معماري و تمهيدات خاصي را مي طلبد.

قرارگيري اين بنا در شهري مانند بيرجند كه سابقه تاريخي و فرهنگي طولاني اي دارد و به تازگي نيز به عنوان مركز تازه اي در كشور برگزيده شده است، نيازمند توجهي خاص مي باشد.

 

 

 

 


[1]ذكر اين نكته ضروري است كه در اينترنت ديگر انسان در كار نيست. شما با جهان ارتباط داريد اما از طريق فيلتري كه اين ميان گذاشته شده، در اتاق شخصي خود با انسان هايي كه اصلا آنها را نمي بينيد مواجه هستيد و هيچ تاثير رواني بر هم منتقل نمي كنيد. اما تلويزيون به سبب نوع برخورد با مخاطب اثر رواني خاصي بر بيننده مي گذارد.

/ 0 نظر / 13 بازدید