اردی بهشت سرود ساز

به نام خدا


   در ستایش دست ها
این نخستین نماز آفرینش نیست
آرامشی را در اندیشه ام
که از راستی و روشنایی روایت کند.
و این که ای اردی بهشت سرود ساز!
خشنودی خِرد را بر این برهنگان تشنه بباران
که یکسره چشم پای روزان و روندگانند
اینان خداوندگارانند...


روز معلم بر تمام فعالان عرصه آموزش معماری مبارک باد.
 
نکته: یاد روزهای پاک کودکی به خیر...

2n9ffj6.jpg

 

/ 0 نظر / 3 بازدید