رابطه معماری و سينما

به نام خدا

مطلبی که دفعه بعد به آن خواهم پرداخت رابطه معماری با سينماست.اهميت اين مسئله در اوج عصر دنيای مجازی است که خود را نشان می دهد.


منتظر باشيد!

/ 0 نظر / 3 بازدید