دعواهای کامنتی

به نام خدا

من معمولا هر چند روز يکبار وبلاگ های معماری را که لينک کرده ام می خوانم. قسمت کامنت ها را هم. در يکی از وبلاگ ها دعواهای کامنتی سريالی توجهم را جلب کرد. ديدم که چقدر بد است به قول يکی از دوستان به روش های خاله زنکی کامنت و ترک بک بدهيم. هر کس انتقادی دارد صاف و ساده بايد با ذکر نامش بيان کند. خيلی از ما خيلی از چيزها را قبول نداريم اما دليل نمی شود طرف مقابل را بکوبيم. ( نکته درد آوری که بايد بيان کنم اين است که متاسفانه خيلی از ما چشم ديدن پيشرفت همکاران را نداريم حال اين پيشرفت هر اسم ديگری هم که می خواهد داشته باشد، داشته باشد! )فکر می کنم دوستانی که حساسيت خاصی نسبت به مسائل دارند و پيگيری می کنند اگر انتقادی دارند بهتر است واضح و روشن بگويند نه اينکه مثل ترسوها کامنت بدون مشخصات داده شود و هی به قول معروف کری بخوانند.

به خاطر خدا بيائيد يکبار هم که شده حرفه ای عمل کنيم.

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید