خانه ای نو در بنايی کهنه...


روزنامه همشهری:۱۸/۱۲/۱۳۸۲Bahram Hooshyar Yousefi, Nina Shahrokhi ©.Persian edition, First published in The Hamshahri Newspaper, Tehran, March 2004

New houses in old buildingsمقدمه:


ساختن در آنچه قبلا بنا شده است ،پوسته گذشته را براي طرح كردن خطوط زندگي جديد تغيير مي دهد.علاوه بر اين يك تمرين مجادله اي در تحقيقات تاريخي با تكنيك اغلب به كشمكش منجر مي شود.


چه بايد كرد؟آيا بايد تنها بناهاي قديمي را كشف كرد يا بازسازي كرد؟آيا بايد آنها را با خلوص نيت و صادقانه به همان شكل اول تبديل كرد يا اينكه به سادگي ويرانشان كرد؟


سئوالات زيادي به ذهن مي رسد.چرا بايد بازسازي كرد؟چرا نبايد يك بناي جديد ساخت و گذشته را با نوشتن روي يك صفحه جديد پاك كرد؟


با در نظر گرفتن تاريخ و ميراث يك پاسخ اساسي آن است كه بناهاي بازسازي شده يك سيماي ابدي و جاودانه را به نمايش مي گذارند در حاليكه بناهاي جديد چنين خصوصيتي را ندارند.برگرفته از مقدمه كتاب New houses in old buildingsSoledad Lorenzo
سالهاي زيادي است كه نه تنها در كشورهاي ديگر بلكه در ايران نيز تلاشهايي در اين زمينه صورت گرفته است.

نمونه ذكر شده بنايي مسكوني در اسپانيا است كه كالبد دروني آن براي استفاده جديد بازسازي شده است.معمار: وينسنت ون دوي سنمالوركاـ اسپانيااين خانه كه بوسيله وينست ون دوي سن طراحي شده است داراي مشخصات و روح بومي ماجوركان( Majorcan)در بيرون است و در عين حال تصوير معاصر واضحي در داخل،مناسب براي يك خانه دوره تعطيلات ساخته است.


پروژه با يك خانه روستايي قديمي شروع شد.سايت در ناحيه اي دور از دريا در جزيره واقع شده است،با يك رواق نمايشي در نماي اصلي و دو ساختمان مجاور كه به عنوان محل اقامت سرايدار و صاحبخانه عمل مي كنند.ون دوي سن بر روي طراحي باغ نيز كار كرده است،او با كفسازي هايي متشكل از مصالح مختلف شامل بتن و سنگهاي محل،ارتباطات بصري بوجود آورده است.همچنين براي كف ساختمانها نيز از اين مصالح به منظور ايجاد احساس پيوستگي داخل و خارج استفاده شده است.يك حصار چوبي مقتدر بين فضاي مسكوني اصلي و محل استقرار سرايدار يا بين جهان بيرون و جهان درون، مانعي واقعي تعريف كرده است هم از نظر فيزيكي و هم بصري. هنگاميكه ناظر در طول آستانه ورودي قدم ميزند،احساس وارد شدن به يك پاسيوي بزرگ را دارد كه با وجود بزرگي اش صميمي است و دعوت كننده.


تنها المان نمايشي در اين فضا يك محل دستشوئي قديمي است كه از يك تكه سنگ متداخل در يك طاق ساخته شده است.


اين احساس(وارد شدن به يك پاسيوي بزرگ)تا داخل خانه همچنان ادامه دارد .فضاي ورودي يك اتاق خالي است با پانلهاي چوبي نصب شده روي ديوار كه مسير حمام مهمان را پنهان مي كنند.فرد از ورودي به سوي آشپزخانه بزرگ و نهارخوري و همچنين به طرف پله هايي كه به اتاق خوابهاي طبقه بالا منتهي مي شوند،ميرسد.


زبري و خشونت مبلمان براي هر اتاق بوسيله سطوح ساده و احجام اصلي ايجاد شده است.المانهايي كه براي انبار كردن و نشان دادن اثاثيه به كار رفته است به نظر مي رسد قصد دارد مرجعي براي زندگي رهباني بسازد.


غناي حسي مصالح استفاده شده(شن،چوب بلوط لكه دار،سنگ،مرمر و سراميك(حال و هوايي از يك ظرافت بي نظير به وجود مي آورد.توجه بسيار دقيقي براي جزئيات (ديتايل) و انتخاب تركيب رنگهاي لطيف صرف شده است تا فضاي استراحت مناسبي دراين خانه تعطيلات(Holiday house) ايجاد كند.
منبع:مستعدي،آرين-كتاب:New houses in old buildings/ 0 نظر / 16 بازدید