باغ های ذن در مذهب بودا

به نام خدا

در حال کاوش در اینترنت به باغ های ذن برخورد کردم. یاد طرح ۶ که طراحی پارک هزاره سوم بود و  ایده خودمان ( پارک جهانی) افتادم.

japa6260.jpeg

japa6291.jpeg

/ 0 نظر / 8 بازدید