عجیب ترین ضیافت!

به نام خدا

وبلاگ طرح سوم همانند وبلاگ های طرح نوشته وایرانشهر برای میزبانان ضیافت ششم یادداشتی نوشته است:

پرسه نوشته ها ـ 13ـ برای دوست پشت در مانده ام!   

Hello! We are here...

سلام دوست پشت در مانده ی من!!

من هم چندی هست که می خواستم متنی شبیه به آنچه تو نوشته ای بنویسم و انتقادی و اعتراضی. اما با خود عهد کرده ام که از این قسم کارها نکنم. برای من هم خیلی عجیب است که کسی میهمان دعوت کند و بعد در را ببندد و به جایی نا معلوم برود، و کسانی همچون تو که زود وعده وفا کرده اند بیایند و روزها پشت در بمانند. نمی دانم چه بر سر آنها آمده. به قول تو اگر که خدای ناکرده اتفاق ناگواری افتاده شاید بهتر باشد ما هم بدانیم و حداقل ابراز همدردی کنیم، یا اگر چنان گرفتار کار و اجرا و ... هستند ما هم برایشان آرزوی موفقیت کنیم، و یا اگر شادی ای هست، ما هم از شادیشان شاد شویم. اما هیچ خبری نیست، پس تنها حدس و گمان می ماند و هیچ.

نظر من راجع به تداوم ضیافت ها به کل دیگرگون بود، اما نظر جمع هم چیزی دیگر. به هر حال، این که میزبانی  این ضیافت دیگربه جایی رسیده که شاید نیازمند توجه همه باشد هم منطقی است. پیشنهاد من این است که به مدیریت میزبان قبلی مان، نصیر زرین پناه، مهلتی دیگر به میزبانان عزیز داده شود و اگر کماکان در غیبت بودند ـ که امیدوارم غیبتشان به جهت شادی بوده باشد ـ میزبانی دیگر انتخاب و اعلام شود.

و در کل، باید هرچه سریع تر فکری دیگر راجع به کل این قضیه کرد. فکر نکنم این اولین و آخرین گرفتاری باشد!

--------------------------------------------------------

باید یک هفته دیگر هم منتظر ماند و نتیجه این ضیافت را دید.

/ 0 نظر / 3 بازدید