اجزا خارجی یک بنا: پنجره

به نام خدا

 این جمله زیر عکس دوم نوشته شده بود:

 à Paris, tout devient artistique, même une fenêtre...

یعنی:

در پاریس همه (چیز) هنرمندانه می شود، حتی  یک پنجره...

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید