يك پاسخ به پرسش هاي من و ...

به نام خدا

چند ماه پيش چند سئوال در مورد نقد معماري نوشتم و آن را براي عده اي كه در دنياي مجازي مي شناختم و نمي شناختم و مطالبشان را مي خواندم فرستادم. آنهايي كه بيشتر مورد نظرم بودند پاسخ ايميل مرا دادند. تازگي ايميلي از يكي از دوستان دريافت كرده ام. راستش را بخواهيد حيفم آمد، با اينكه تمام پاسخ هاي دريافت شده را در وبلاگ گذاشته بودم ، اما اين يكي را حيفم آمد در وبلاگ بگذارم. در واقع اول بايد مطلب را خوب بخوانم و بعد چكيده آن را با ادبيات خودم در وبلاگ بگذارم!

اصل اين يك نوشته را هرگز در اين وبلاگ نخواهيد ديد!!!

از نويسنده مطلب بار ديگر ممنونم.

/ 0 نظر / 5 بازدید