دگرديسی يک لوگو

به نام خدا

ظاهرا اين روزها روزهای دگرديسی لوگوی پايگاه اطلاع رسانی معماری و شهرسازی ايران يا آروناست:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید