Footbridge Library

به نام خدا

فضاهای مطالعه و پر از کتاب همیشه مرا به وجد می آورند. به عقیده من اتاق هایی با دیوارهای قفسه مانند که از کف تا سقف پر هستند از کتاب های گوناگون یکی از خوشایندترین فضاها در یک بنای مسکونی هستند. در پی گشت و گذار اینترنتی روزانه ام به یک خانه مسکونی که در منطقه لاس روزاس مادرید که یکی از ثروتمند ترین حومه های آن است ساخته شده. نکته قابل توجه این بنا کتابخانه آن است که در واقع فضایی است متصل به اتاق مطالعه به وسیله یک فوت بریج.

/ 0 نظر / 28 بازدید