معماری در پس زمینه عکس1

به نام خدا

حتما همه ما عکس های زیادی را دیده ایم که در آن یک بنا، چند بنا و یا جزئی از آنچه آن را معماری می نامیم وجود داشته است. اما معماری در بعضی عکس ها نقش خاصی دارد به عبارت دیگر خودش موضوع عکس نیست ولی بیشترین سهم را در القا یا نشان دادن یک مفهوم یا موضوع دارد. عکس های زیر نمونه هایی از همین دستند:

19.jpg
24.jpg
/ 0 نظر / 7 بازدید