تجربه های آشنا و بعضا دردناک دانشجويان معماری!

به نام خدا

 هر دانشجوی معماری بايد بداند که گفت وگو های ميان او و استادش در مورد روند طراحی، فقط  به جنبه های خاصی از اين روند می پردازد و او خود بايد قادر باشد در پايان تحصيلاتش اين کار را به تنهايی در مورد آثار خود انجام دهد. چرا که هيچ تفاوتی ميان نقد ديگران و نقد توسط خود شخص نيست و حتی نقد توسط خود شخص مفيدتر نيز هست.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                                                                               کالينز ۱۹۶۸

در طول بازديد کارها توسط استاد، سکوت عميقی بر فضای آتليه حاکم شده بود. او از ميزی به ميز ديگر می رفت و انتقادات خود را در اختيار همه قرار می داد. اگر استاد از ميزی بدون ابراز نظر و انتقادی عبور می کرد، اين بدان معنا بود که آن کار شايستگی  و استحقاق قضاوت و اظهار نظر استاد را نيز نداشته است.

                                                                                           مک گيور ۱۹۳۸

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید