Interpretation of architecture

به نام خدا

مدتی است به دلایلی به نقد معماری می اندیشم. امروز به این قضیه فکر می کردم که برای ارائه یک نقد اصولی باید تفسیر درستی از طرح داشت. به نظر شما برای تفسیر دقیق طرح چه باید کرد؟

arch-interpretation.jpg

/ 0 نظر / 3 بازدید