معرفی یک وبلاگ: اسکیس معماری

به نام خدا

"به رغم جو حاکم بر دانشجویان معماری، اسکیس یا به عبارتی ارائه فکر و روند طراحی یک معمار به کمک دست، یک توانایی است که کسب آن توسط عواملی چون خوب نگاه کردن، خوب گوش سپردن به نکات، دانستن اصول کلی پرسپکتیو، آشنایی به علم معماری و مهم تر از همه شجاعت در به دست گرفتن قلم (چه مداد، چه زغال و ...) به دست می آید. بنابراین رکن اساسی بر عهده خود دانشجو است. امکان ارائه عالی یک طرح یا اندیشه معماری برای همه یکسان است اگر بر تمام جوانب ارائه به درستی و به طور یکسان تمرکز شود.
همه توانایی ارائه یک فکر و روند طراحی خوب را دارند به شرط آن که جرات به دست گرفتن هر وسیله را داشته باشند. آموزش اسکیس و در ادامه، آموزش راندو بر پایه جرات دادن به دانشجو استوار است و چیزی جز آن نیست. در این دوره آموزشی بر آنیم تا در کنار مرور نکات مهم دانش معماری، با کمک تمرین و خوب و درست نگاه کردن، سرعت انتقال روند تفکر و همچنین قدرت انتخاب سبک ارائه را در دانشجو بالا بریم. "

این مطالب از وبلاگ اسکیس معماری که به تازگی تاسیس شده است برداشت شده:http://madblackrose.blogfa.com

/ 0 نظر / 8 بازدید