وجه تشابه 2 پروژه

به نام خدا

این کار SERERO Architectes من را یاد قسمتی از پروژه میدان شهدا مشهد انداخت. حال باید کمی(!) به انتظار نشست و نتیجه کار تجیری ها را دید.

04_concept1.jpg

 REAMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE LA DEFENSE 2::La Défense / Paris 
Competition First Prize Winner, 2007

Design Team: SERERO Architectes / David Serero, Min-Seung Shin, Julie Napoléon, Yoichi Ozawa, Louisa Gouesnard,  Fabrice Zaini.
Lighting Design:  Atelier Vincent Thiesson, Vincent Thiesson, Sara Castagne.
Landscape:  Office of Landscape Morphology, Philippe Coignet, Silvia Zagheno.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید