خبرگزاری کانال + در پاريس

به نام خدا

 

خبر گزاری کانال+ , پاریس(ریچارد میر) 1992

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

 

 

خبرگزاری کانال+ در پاریس یک کاربرد تجاری از روش عمل های میر از پانل های تماما سفید , جزئیات تماما یکپارچه سفید و شیشه است.در این نمونه بخش های استودیو های تولید کمپانی تجاری تلویزیونی کانال + در بال شرقی و فضاهای اداری در بال غربی جای گرفته اند و به سمت رود سن دید دارند.

نتیجه این طرح یک ساختمان تجاری جذاب است اما موضوعی قابل نمایش در مقایسه با موزه های میر برای مثال در بارسلون یا لوس آنجلس یا خانه های شخصی او نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید