آيين نامه حمورابی

به نام  خدا

 

باشد تا درس عبرتی شود برای همگان...!!!

 

آیین نامه حمورابی:                     <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

حمورابي

هرگاه معماری خانه ای برای شخصی بسازد و ساختمان آن را محکم بنا ننماید بطوریکه خانه

ساخته او خراب گردد و موجب مرگ صاحبخانه شود آن معمار را باید اعدام نمود.

هرگاه این امر موجب مرگ فرزند صاحبخانه شود باید یکی از فرزندان معمار را اعدام نمود.

اگر این امر موجب مرگ غلام صاحبخانه شود معمار باید غلامی به همان ارزش به صاحبخانه تحویل دهد.

هرگاه این امر موجب از بین رفتن اموال صاحبخانه گردد معمار موظف است کلیه اشیایی که در این

حادثه از بین رفته مسترد نماید و معمار موظف است خانه خراب شده را با خرج خود بسازد.

(نقل از کتاب درسهایی از خراب شدن بنا . جاکوب فلد1964)

              

 

با تشکر از دوست خوبم ليدا امينيان

 

 

                        

                            

 

/ 0 نظر / 3 بازدید