پايان نامه من در يک نگاه (۷)

 به نام خدا

ROOM%20G.jpg

استودیو های مدرن تلويزيوني شكل هاي گوناگوني به خود مي گيرند. بعضي از اين استوديوها تنها يك دستگاه نمايش فيلم (تله سينما) و يك دوربين تلويزيوني دارند درحالي كه استوديو هاي عظيم تلويزيوني داراي امكانات فني پيچيده اي هستند. اما آنچه در همه استوديها مشترك است، جو توليدي حاكم بر آنهاست. حال و هواي غيرقابل وصفي آكنده از اضطراب و جنب و جوش و تحرك و سازندگي، همه دست اندركاران تهيه يك برنامه (بازيگران و گروه فني) را در بر مي گيرد؛ همواره دو سئوال در تهيه يك برنامه وجود دارد: آيا برنامه براي پخش در آينده ضبط مي شود يا در همان لحظه به طور مستقيم پخش خواهد شد؟

/ 0 نظر / 3 بازدید