سخنرانی

به نام خدا

فردا، پنج شنبه ۲۴ ديماه دکتر فلامکی در سالن سخنرانی دانشکده معماری دانشگاه غير انتفاعی خيام مشهد سخنرانی خواهند داشت. اين جلسه ساعت ۸ صبح برگزار خواهد شد و پس از سخنرانی جلسه پرسش و پاسخ خواهد بود.

/ 0 نظر / 5 بازدید