جبري نگري / اختياري نگري / احتمالي نگري

جبري نگري / اختياري نگري / احتمالي نگري
جبري نگري : جبري نگري معماري بدان معناست كه « محيط ساخته شده مستقيماً رفتار كساني را كه در آن محيط هستند، شكل مي‌دهد.... جبري نگري تعامل ميان فرد و محيط را ناديده مي‌گيرد و فرد را منفعل مي‌پندارد. »
اختياري نگري : « مطابق اين ديدگاه، محيط عرضه كننده فرصتهاي رفتاري و نيز عامل ايجاد محدوديت‌هاي بالقوه است. بعيد است كه محيط موجب بروز رفتار يا تصميمي شود و آنرا اجتناب ناپذير گرداند....اختياري نگري محيطي محيط را تنها تعيين كننده رفتار نمي‌داند، بلكه آن را زمينه‌اي براي وقوع رفتار مي‌داند. »
احتمال نگري : « حد واسط دو نظريه فوق است. فرض اين ديدگاه بر اين است كه هر ارگانيسمي در هر موقعيت محيطي ممكن است پاسخ‌هاي گوناگوني را برگزيند. اما در هر طرح يا رفتار خاصي واجد درجه‌اي از احتمال است. اين درجات احتمال هم ناشي از تاثير عوامل غير معماري بر رفتار است و هم عوامل مربوط به طراحي و معماري، بنابراين مي‌توان گفت با در نظر گرفتن تمام آنچه از مردم و محيطهاي خاصي كه در آن هستند مي‌دانيم، وقوع برخي رفتارها محتمل‌تر از ديگر رفتارها است.»

/ 1 نظر / 4 بازدید
رضا

سلام ممنون مطلب خوبی بود میشه این قسمت وبلاگتونو مطلب بیشتری بزارید