پايان نامه من در يک نگاه ۷

به نام خدا

وقتي نمايشنامه ديونسيوس در نيويورك به روي صحنه آمد، يكي از منتقدان نظريه هاي نويسنده نمايشنامه «ريچارد شچنر» Richard schechener را چنين خلاصه كرد:« تئاتر درگذشته به تماشاچي مي گفت، سرجايت بنشين تا من برايت داستاني تعريف كنم. چرا تئاتر نمي تواند بگويد بلند شويد تا با هم نمايشنامه اي را بازي كنيم؟» اثر شچنر كه بر مبناي تقليدي آزاد از كار اورپيدوس است دقيقاً همين را مي گويد و از تماشاچيان دعوت مي كند تا در رقصي براي تجليل مناسك ديونسيوس شركت جويند.


/ 3 نظر / 3 بازدید
کامران

من منظور شما رو دقيقا نفهميدم در واقع ارتباط اون با معماری اگه به معماری ای معتقد هستيد که به زندگی دعوتمون کنه خوشحال مي شم بيشتر نظرتون بدونم

سعيد

سلام.خيلی آلی بود.منم پايانامه ام با همچنين عنوانی است.البته بايد هال و هوای ايرانی به موضوع مشارکت مردم در معماری بدهيم.اگه اطلاعات خاصی در اين ضمينه داريد خوشحال می شوم تبادل اطلا عات کنيم.

نينا شاهرخی

پاسخ: موضوع کار من بيشتر به مخاطب پويا در عرصه رسانه بر می گردد. اگر اطلاعات بيشتری در اين زمينه مورد نظر شماست اطلاع دهيد.