نقد من!

به نام خدا

صحبت های من با خودم: همیشه به خاطر داشته باش

۱- در نقد از کسی نام نبری!

۲- کسی را به خواندن نقدت دعوت نکنی!

۳- ...

۴-...

۵-...

.

.

.

نتیجه گیری نهایی: هرگز نقد ننویس!

                                    

/ 0 نظر / 5 بازدید